« Tagasi

Elektri-, gaasi- ja küttearvete hüvitamine vähemkindlustatud peredele

Rakvere vallavalitsus alustab vähemkindlustatud perekondadele energiakulude kallinemise hüvitamiseks toetuse avalduste vastuvõtmist alates 10. jaanuarist 2022.

Energiakulude hüvitamise toetust on võimalik taotleda tagasiulatuvalt viis kuud ehk veebruaris 2022 saab taotleda toetust 2021. a septembri, oktoobri, novembri, detsembri ja 2022. a jaanuari tarbimise alusel koostatud arvete osas. Septembri energiakulude hüvitamiseks tuleb taotlus kindlasti esitada hiljemalt veebruaris. Soovitatav ongi taotlus esitada mitme kuu peale kokku - siis on vaja vähem taotlusi esitada. Kui kuulute toetuse saamiseks nõutud sihtgruppi, siis mitme kuu peale kokku taotluse esitamine ei vähenda teie toetust. 

Koos taotlusega peab esitama eluruumi energiatarbimist tõendavad dokumendid iga energialiigi kohta, mille kulude katteks toetust taotletakse. Näiteks kui küsitakse toetust üksnes elektrikulude jaoks, siis gaasi või kaugkütte kohta dokumente esitada ei ole vaja.

Peredele hüvitatakse 80% arvetel toodud energia koguhinnast, mis ületab elektril 120 €/MWh (12 s/kWh), gaasil 49 €/MWh (4,9 s/kWh) ning kaugküttel alates 78 €/MWh (7,8 s/kWh).

Toetust saab taotleda üksi elava isiku või perekonna alalise või peamise elukohaga seotud kulude hüvitamiseks (ainult ühe elukoha kulude alusel). Toetuse minimaalne määr on 10 eurot ja ülempiir 500 eurot taotluse kohta kuus.

Kas ja kui palju teie pere toetust võiks saada, saab kontrollida kalkulaatori abil Rahandusministeeriumi koduleheküljel: www.rahandusministeerium.ee/et/energiakulude-huvitamine

Rakvere Vallavalitsuses saab alates 10. jaanuarist täita taotlusi kohapeal või saata digitaalselt allkirjastatuna e-postile: vallavalitsus@rakverevald.ee . Taotlused koos nõutavate lisadokumentidega saab jätta ka vallavalitsuse ukse kõrval asuvasse postkasti.

Taotluse esitamisel tuleb kasutada  taotluse vormi. Täpsem info toetuse taotlemise ja vajalike dokumentide kohta on leitav siit: https://www.rakverevald.ee/energiakulude-huvitamine