« Tagasi

Uued ametnikud vallavalitsuses

Aprillis alustasid Rakvere Vallavalitsuses tööd lastekaitsespetsialist Evely Kajala, kes asendab ajutiselt äraolevat spetsialisti Kristi Palu,  ning kantseleispetsialist Tiia Jürisoo. Laste eestkoste- ja tugiteenuste spetsialisti kohale asus seni vallavalitsuses juristina töötanud Eveli Indov.

 

Evely Kajala

Rakvere Vallavalitsuses alustas tööd lastekaitsespetsialistina Evely Kajala.

Evely on lõpetanud õpingud Tallinna Ülikoolis sotsiaaltöö erialal ja omandanud 2021. aastal täiendavalt sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele. Ta töötas varem lastekaitsespetsialistina Lüganuse Vallavalitsuses.

Evely ülesandeks on tagada laste õiguste kaitse ja kindlustada koostöös lapsevanematega laste heaolu. Ta toetab ja nõustab vanemaid, hindab lapse abivajadust, selgitab välja probleemkohad, korraldab lapse abistamiseks vajalikud meetmed. Tema poole võib pöörduda toetuste ja teenuste info saamiseks, seaduslike õiguste ning kohustuste täpsustamiseks, samuti vanemate vaheliste vaidluste korral. Lastekaitsespetsialist koordineerib ka võrgustikutööd lastega seotud probleemide lahendamisel.

Evely poole saab pöörduda tel 520 7013 ja e-postil: evely.kajala@rakverevald.ee

Eveli Indov

Rakvere Vallavalitsuse kantseleis seni juristina töötanud Eveli Indov asus aprillis tööle uuele ametikohale - laste eestkoste- ja tugiteenuste spetsialistiks.

Eveli on omandanud pedagoogilise ja juriidilise kõrghariduse.

Tema ülesandeks on lastele tugiisikute leidmine, eestkoste menetluste algatamine, kohtudokumentide koostamine, erivajadusega lastele rehabilitatsiooniteenuste ja sotsiaalhoolekandelise abi korraldamine, sealhulgas sotsiaalteenuste ja -toetuste vajaduse väljaselgitamine, kodukülastuste tegemine, võrgustikutöö.

Eveliga saab ühendust tel 5190 3010 ja e-postil: eveli.indov@rakverevald.ee

 

Tiia Jürisoo

Vallavalitsuse kantseleiga liitus aprillikuus Tiia Jürisoo, kes täidab kantseleispetsialisti ülesandeid.

Tiia on omandanud Mainori Kõrgkoolis personalijuhtimise bakalureusekraadi. Tiial on pikaaegne töökogemus personalijuhi ja töökeskkonnaspetsialistina.

Rakvere Vallavalitsuses on tema ülesandeks personaliarvestuse pidamine, töölepingute ja käskkirjade vormistamine, värbamiskonkursside ning koolituste läbiviimisega seotud asjaajamine ning tööohutusega seonduvate ülesannete täimine. Tiia menetleb ka majandustegevuse registris taksoveo- ja sõidukikaardi taotlusi.

Tiia kontaktid:  tel 329 5943, e-post: tiia.jurisoo@rakverevald.ee