« Tagasi

Tööpakkumine noorsootöötajatele Arknal ja Sõmerul

Rakvere Vallavalitsus võtab Sõmeru  ja Arkna noortekeskusesse tööle
noorsootöötajad.

Mida noorsootöötaja teeb?

 • innustab ja on heaks eeskujuks oma suhtumise, käitumise ja sõnakasutusega;
 • on suur kõrv, kes kuulab ära noorte mured ja vajadused, märkab ja jagab individuaalset tähelepanu;
 • korraldab noorte vabaaja sisustamist noortekeskuses;
 • on võrgustikuliige, kes vahendab noore huve ning soove;
 • aitab avastada ja arendada noorte andeid;
 • osaleb noortele suunatud tegevuste ja projektide planeerimisel ja läbiviimisel;
 • loob usaldusliku keskkonna, kus noored ise algatavad, korraldavad ning teostavad oma ideid;
 • panustab noortelaagrite ja -maleva korraldamisse;
 • haldab sotsiaalmeedia lehte ja vahendab noorteinfot.

Mida Sinult ootame?

 • positiivset ellusuhtumist ja initsiatiivikust, ausust ja usaldusväärsust;
 • head pingetaluvust, organiseerimisvõimet;
 • head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust;
 • valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja vajadusel ka nädalavahetusel;
 • koostöövalmidust teiste valla hallatavate asutustega ja valla noortekeskustega;
 • sinu kandideerimist toetab noorsootöötaja kutse, keskharidus ja/ või varasem töökogemus noortega;
 • tuleb kasuks B-kategooria juhiluba.

Mida Sulle omalt poolt pakume?

 • huvitavat tööd ja eneseteostust
 • koolitus- ja arenguvõimalusi
 • võimalust kaasa rääkida noorsootöö arendamises ja uuendustes
 • võimalust ellu viia  noortega seotud ideid
 • toredat meeskonda

Rakvere Vallavalitsus sõlmib noorsootöötajaga Sõmerul  tähtajatu töölepingu ning Arknal tähtajalise töölepingu (lapsehoolduspuhkuse asendaja).


Tööle asumise aeg 1.augustist 2022
Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressile vallavalitsus@rakverevald.ee  hiljemalt 5. juuniks 2022.
Lisainformatsioon telefonil 5301 5577.