« Tagasi

Rahastati Rakvere-Arkna kergliiklustee rajamist

Rakvere Vallavalitsus sai projekti "Rakvere-Arkna kergliiklustee rajamine" elluviimiseks rahastuse Euroopa Liidu taasterahastu NextGenerationEU vahenditest.

Rajatakse 2,55 km pikkune kergliiklustee 17164 Rakvere-Arkna kõrvalmaantee äärde suurendamaks kergliiklejate osakaalu ettevõtjate teenuste tarbimisel ja töökohtadele liiklusohutuks ligipääsemiseks.

Projekti eesmärk on suurendada jalgrattaga või jalgsi liikujate osakaalu ning tagada teenustele ja töökohtadele parem ligipääs.

Projekti tulemusena on võimaldatud kergliiklejal ohutult liikuda tööle või ettevõtete teenuseid tarbima.

Projekti toetatakse summas 500 000 eurot.