« Tagasi

Eesti Rahva Muuseum kutsub jagama oma lugusid Ukraina põgenike abistamisel

Eesti Rahva Muuseum käivitas võidupühal koos Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusametiga platvormil rahvalood.ee kampaania "Ukraina sõbrad". Selle eesmärk on koguda lugusid ja tõsta esile nende Eesti inimeste ja organisatsioonide tööd, kes on aidanud sõjapõgenikel end Eestis hästi tunda – üleskutsega teeme kummarduse kõigile Ukraina sõpradele!

Nende lugude jutustamine aitab meeles hoida, et aidates Ukraina sõjapõgenikke Eestis, aitame kaasa Ukraina iseseisvuse püsimisele, sõja võitmisele.

Kampaania periood on 23.06.2022–20.08.2022 ehk võidupühast taasiseseisvumispäevani. Lugusid saab saata kirjalikult, video, foto või helifailina.

Lood on oodatud tavalistelt Eesti inimestelt, ettevõtetelt, külaseltsidelt, ühingutelt, vabatahtlikelt, omavalitsustelt ja kõigilt, kes on panustanud Ukraina sõjapõgenike abistamisse, samuti Ukraina sõjapõgenikelt.

Oodatud on lood näiteks sellest, kuidas oled aidanud sõjapõgenikel Eesti elu-oluga tutvust teha, kuidas kasutada ID-kaarti ja Eesti e-teenuseid, kuidas oled aidanud leida elukohta või seda sisustada, leida töökohta, tuua Ukrainast ära oma töötaja pere, organiseerinud Ukraina lastele vabaaja tegevusi, pakkunud võimalust osaleda trennides või huviringides, osaled vabatahtlikuna mõnes vastuvõtukeskuses, oled aidanud annetusi koguda, korraldanud kontserte või muid heategevusüritusi jne. Abistamise võimalusi on väga palju ja kõik lood on oodatud!

Kõigi kampaania raames oma lugusid saatnud inimeste ja organisatsioonide vahel loositakse välja ka vahvaid auhindu!

Kõigest täpsemalt siin: https://rahvalood.ee/uudised/kampaania-ukraina-sobrad-2306202220082022/