« Tagasi

Volikogu istung toimub 30. novembril kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 30. novembril 2022 algusega kell 16.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis, aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik.

PÄEVAKORD:

  1. Tuumajaama ja jäätmete hoidla võimalik rajamine Letipeale.

Ettekanne: AS Fermi Energia esindajad

  1. Rakvere valla määruse eelnõu „Vanemate poolt kaetavate kulude määra kehtestamine Rakvere valla koolieelsetes lasteasutustes" muutmine

Ettekanne: Monica Jaanimets

  1. Rakvere valla 2023 aasta eelarve eelnõu üleandmine

Ettekanne: Katrin Vellema

  1. Rakvere valla hallatavate asutuste köökidest töötajatele ja teenistujatele müüdava toidumaksumuse kinnitamine

Ettekanne: Katrin Vellema

  1. Palgajuhendi kinnitamine

Ettekanne: Katrin Vellema

  1. Lääne-Viru maakonna arengustrateegia 2023-2035

Otsuse ja määruse esimene lugemine.

Ettekanne Kaire Kullik

  1. Detailplaneeringu algatamine – Sambliku tn 13 kinnistul.

Ettekanne: Kaire Kullik

  1. Rakvere Vallavolikogu 26.10.2022 otsuse nr 64 kehtetuks tunnistamine

Ettekanne: Kire Kullik

  1. Detailplaneeringu algatamine Antsu kinnistule

Ettekanne: Kaire Kullik

  1. Detailplaneeringukohaste rajatiste väljaehitamise ja väljaehitamisega seotud kulude kandmise kokkuleppimise kord

Ettekanne: Kaire Kullik

 

Eelnõudega saab tutvuda dokumendiregistris.