« Tagasi

Ukraina sõjapõgenike kohanemisprogramm ja elamisloa pikendamine

Ukraina sõjapõgenike staatus Eestis

Ukraina sõjast põgenenud inimesed võivad viibida Eestis erinevatel alustel. Iga staatusega kaasnevad erinevad õigused ja kohustused.  

  • Ajutine kaitse antakse Eestis Ukraina kodanikele ja nende pereliikmetele, kes põgenesid koduriigist pärast 24. veebruaril 2022 alanud Venemaa sõjalist agressiooni
  • Täiendavat rahvusvahelist kaitset saavad taotleda inimesed, kes lahkusid Ukrainast enne 24. veebruari 2022 ja ei saa sõja tõttu koju naasta

Kõik Ukraina kodanikud saavad ajutiselt Eestis viibida ka viisavabaduse alusel.

Kohanemisprogramm Ukraina põgenikele

Settle in Estonia kohanemisprogrammi eesmärk on pakkuda Ukraina sõjapõgenikele kohaliku elukorralduse kohta paremaid teadmisi, aidata neil seeläbi siin kergemini sisse elada ning iseseisvalt toime tulla. Koolituste raames saavad nad teadmisi Eesti riigi ja ühiskonna toimimisest, samuti infot igapäevase eluolu, töö, õppimise ja perekonnaga seotud teemadel. Koolitused toimuvad kontakt- ja veebiõppe formaadis, vene ja ukraina keeles. Keeleõpe  toimub vahekeeleta, ehk siis eesti keel on samal ajal nii õpitav kui ka õppekeel.

Kohanemisprogrammi ülesehitus ja kohustuslikkus sõltub põgenike staatusest Eestis:

  • Ajutise kaitse staatusega põgenikele pakub riik ühepäevast kohanemiskoolitust ning A1-tasemel eesti keele õpet. Mõlemad on ajutise kaitse saajale kohustuslikud ning nende läbimist arvestatakse staatuse pikendamisel. Info ja registreerumine: www.settleinestonia.ee
  • Täiendava rahvusvahelise kaitse staatusega inimestele on kohustuslik mitmepäevane rahvusvahelise kaitse koolitusmoodul ning samuti eesti keele õpe. Info ja registreerumine rahvusvahelise kaitse moodulisse: www.settleinestonia.ee. Infot keeleõppe osas jagab Tartu Rahvaülikool.
  • Kui inimene viibib Eestis viisavabaduse alusel või nt pikaajalise viisaga, on tal võimalik riigiinfot (sh talle pakutavate koolituse kohta) saada newinestonia.ee platvormilt. 

Ajutise kaitse elamisloa pikendamine

2022. aasta kevadel Eestis ajutise kaitse staatuse saanud põgenikel on käes aeg, kui nad peavad mõtlema oma elamisloa pikendamisele. Pikendamine pole kohustuslik, kuid ajutine kaitse tagab neile jätkuvalt ligipääsu teenustele ja toetustele. 

Ajutise kaitse pikendamise taotlust saab esitada mitte varem kui 3 kuud ja kuni 1 kuu enne olemasoleva staatuse lõppemist. Politsei- ja Piirivalveamet saadab ajutise kaitse saajatele vastavasisulise teavituse e-posti teel, teavituse saabumise hetkest saab taotleda staatuse pikendamist iseteeninduskeskkonnas asylum.politsei.ee

NB! Ajutise kaitse pikendamisel täiskasvanutele kontrollitakse jägmiste tingimuste täitmist:

  • taotleja peab olema läbinud ühepäevase kohanemiskoolituse (rohkem infot siit);
  • taotleja peab käima tööl või registreerima ennast töötuna (rohkem infot siit);
  • taotlejal peab olema registreeritud elukoht (rohkem infot siit);
  • lapsevanema lasteaia- või kooliealised lapsed peavad käima Eesti lasteaias või koolis (rohkem infot siit).

Kohustusliku keeleõppe läbimist hetkel ei kontrollita, kuna keelekursused kestavad mitu kuud ning koolituskohtade arv on piiratud.