« Tagasi

Vallavolikogu istung toimub 29. novembril algusega kell 16

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 29. novembril 2023 algusega kell 16.00 Sõmeru keskusehoone saalis (Kooli 2 Sõmeru alevik).

Päevakord:

1. Muudatuste tegemine keskkonnakomisjoni koosseisus - ettekanne Katri Koitver

2. Volikogu määruse eelnõu "Pädevuse delegeerimine" - ettekanne Ahti Randmere

3. Volikogu määruse eelnõu "Planeerimisseaduse ja ehitusseadustiku rakendamine" - ettekanne Ahti Randmere

4. Volikogu otsuste kehtetuks tunnistamine - ettekanne Ahti Randmere

5. Volikogu määruse eelnõu "Eralasteaiale Rakvere valla eelarvest toetuse eraldamise kord" - ettekanne Monica Jaanimets

6. Volikogu määruse eelnõu "Jälgimisseadmestiku paigaldamise, kasutamise ning andmete töötlemise ja avalikkuse teavitamise kord" - ettekanne Katri Koitver

7. Volikogu määruse eelnõu "Rakvere valla 2024. aasta eelarve "esimene lugemine" - ettekanne Maido Nõlvak, Katrin Vellema

Eelnõudega saab tutvuda dokumendiregistris.