« Tagasi

Volikogu istung toimub 24. jaanuaril kell 16.00 Sõmeru Põhikoolis

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 24. jaanuaril 2024 algusega kell 16.00.

Tavapärasest erinevalt toimub istung Sõmeru Põhikooli aulas (Kooli tn 4 Sõmeru).

Päevakorras:

  1. Rakvere valla haridusasutuste ümberkorraldamine.

Ettekandja haridus- ja noorsootöönõunik Monica Jaanimets

  1. Rakvere valla ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamise kava kinnitamine aastateks 2023-2035.

Ettekandja abivallavanem Viktor Häninen

  1. Aluvere küla Veskinurga kinnistu detailplaneeringu kehtestamine.

Ettekandja Jaan Kangur

  1. Kinnisasja omandamiseks nõusoleku andmine.

Ettekandja jurist-hankespetsialist Ahti Randmere

  1. Rakvere valla aumärgiga tunnustamine.

Ettekandja vallavanem Maido Nõlvak

  1. Rakvere Vallavalitsuse teenistuskohtade koosseis  alates 1. veebruarist 2024.

              Ettekandja vallavanem Maido Nõlvak

Päevakorragas olevate eelnõudega saab tutvuda dokumendiregistris.