Kust saab alustav ettevõte nõu ja abi?

27.03.23

MTÜ Partneridhttps://mtupartnerid.eu/

Lääne-Viru Arenduskeskus: https://www.arenduskeskus.ee/

Rakvere Vallavalitsuses on ettevõtlusalaseks kontaktisikuks arendus- ja tervisedendusnõunik Siiri Kohver, siiri.kohver@rakverevald.ee

Aluvere tööstusala


Kaugus Tallinnast: 95 km
Kaugus Rakverest: 5 km
Omandisuhted ja objekti staatus: Rakvere valla munitsiplaanmaa
Pandala (üldpind): 31,28 ha
Hoonete olemasolu: puuduvad
Elekter: 330 kv, 10 kv
Side: kaugus 150 m
Vesi- ja kanalisatsioon: kaugus 800 m
Küte: kaugkütte kaugus 1000 m, gaasitrass 700 m
Naaberobjektid: Rakvere Lihakombinaat, Rakvere Betoon OÜ, Näpi tööstuspiirkond, Põllumeeste ühistu KEVILI, AS Roodevälja Terminal, T.R. Tamme Auto OÜ, OÜ Tsevat.
Juurdepääsuteed: Kunda-Rakvere raudtee, Tallinn- Narva mnt kaugus 130 m, Betooni tänav
Piirangud: nitraaditundlik ala, elektriliini kaitsetsoon (osaliselt)
Planeering: üldplaneering
Soovitud kasutus: tootmisala

Aluvere tööstusala asub geograafiliselt väga heas asukohas. Vahetus läheduses asuvad Tallinn-Narva maantee, Kunda-Rakvere ja Tallinn-Narva raudtee. 

Tööstusalade analüüs, 2018

Tööstusalade analüüsi tellijaks oli Rahandusministeerium ja koostajaks OÜ Geomedia. Uuringut rahastati Euroopa Liidu struktuuri- ja investeerimisfondide vahenditest.
Aruande teksti on koostanud Rivo Noorkõiv, Aado Keskpaik, Mihkel Laan, Hannes Orgse, Jaak Kliimask ja Teet Kuusmik.

Vastavalt lähteülesandele seati uuringu läbiviimisel eesmärgiks:
• analüüsida Eesti maakondade arengueeldusi ning -piiranguid tööstuse vaatenurgast lähtuvalt ning
• sellest tulenevalt teha maakondade lõikes ettepanekuid olulisemate olemasolevate tööstusalade (v.a Tallinna ja Tartu linnapiirkondade tööstusalad) laiendamise, kitsaskohtade kõrvaldamise ning uute tööstus- ja ettevõtlusalade loomise vajaduste ja võimaluste kohta. 

Eelised ja piirangud Lääne-Viru maakonna tööstusettevõtete konkurentsivõime kasvuks, 2019

Tööstusettevõtete konkurentsivõime analüüsi tellijaks oli SA Lääne-Viru Arenduskeskus ja koostajaks OÜ Geomedia. 

Tööstuse arengueelduste (geograafiline asend, taristud, tööjõud, industriaalne taust) koondindeksi põhjal maakondadele antud hinnangu alusel kuulub Lääne-Virumaa maakondade rühma, mille tööstuse arengupotentsiaal on parem kui kõigil ülejäänud maakondadel v.a Harjumaa. Suurem osa maakonna tööstuse töökohtadest asub alal, mis hõlmab Rakvere, Kunda ja Tapa linnu ning nende toimepiirkondade lähi- ja siirdevööndeid. Üle poole töökohtadest paikneb Rakvere linnas ja Rakvere vallas.

Statistika

Rakvere vallas on 2022. aasta märtsi seisuga äriregistrisse kantud äriühinguid järgmiselt:

  • osaühinguid  761
  • aktsiaseltse  10
  • füüsilisest isikust ettevõtjaid  125
  • maaparandusühistuid 1
  • tulundusühistuid 7
  • täisühinguid 1
  • usaldusühinguid 122
  • mittetulundusühinguid 86
  • korteriühistuid 132


Rakvere valla üheks tugevuseks on hästi arenenud ettevõtlus. Traditsioonidega alad on põllumajandus, ehitus, metallide töötlemine ja puidutööstus.

Ettevõtluse arenguks on soodsad tingimused tänu heale logistilisele asukohale ja kvalifitseeritud tööjõu olemasolule.

Rakvere valla tuntumad ettevõtted on AS HKScan Estonia (Rakvere Lihakombinaat), Bauroc AS, Stora Enso Eesti AS, Helter-R AS, Rakvere Põllumajandustehnika OÜ, Raktoom AS, Ferrel AS, Rakvere Betoon OÜ, Swetrak AS, OG Elektra AS.