Kaugkütte piirkonnad

4.04.18

Rakvere vallas on kaugküttega varustatud Sõmeru ja Näpi alevikud ning Ussimäe küla.

Kaugküttega liitumise võimalus on olemas ka Uhtnas.

 

Sõmeru aleviku kaugküttepiirkonna piirid, kaugküttevõrguga liitumise, kaugküttevõrgust eraldumise ja kaugkütte korraldamise tingimused ja kord

 

Kaugkütte pakkujad:

 

Sõmeru alevikus - Adven Eesti AS (vt soojusenergia hinnad)

Näpi alevikus ja Ussimäe külas - Rakvere Soojus AS (vt soojusenergia hinnad)

Uhtna alevikus - SW Energia OÜ

 

Valla kaugküttepiirkondade soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 kinnitamine (Vvol 16.12.2015 määrus nr 40)

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Lepna aleviku perspektiivse kaugkütte analüüs