Kaugkütte piirkonnad

14.03.23

Rakvere vallas on kaugküttega varustatud Sõmeru ja Näpi alevikud ning Ussimäe küla.

Kaugküttega liitumise võimalus on olemas ka Uhtnas.

 

Kaugkütte pakkujad:

 

Sõmeru alevikus - Adven Eesti AS (vt soojusenergia hinnad)

Näpi alevikus ja Ussimäe külas - Rakvere Soojus AS (vt soojusenergia hinnad)

Uhtna alevikus - SW Energia OÜ

 

Valla kaugküttepiirkondade soojamajanduse arengukava aastateks 2016 - 2026 kinnitamine (Vvol 16.12.2015 määrus nr 40)
Kaugküttepiirkonna määramine Sõmeru vallas Sõmeru alevikus (Vvol27.06.2016 määrus nr 56)
Kaugküttepiirkonna määramine Rakvere vallas Näpi alevikus (Vvol 29.06.2022 määrus nr 9)

Lepna aleviku perspektiivse kaugkütte analüüs