Kiirabi, pääste, politsei

16.04.20
  Rakvere Vallavalitsuses saab koroonaviirusega seotud eriolukorra- ja kriisiinfot E-R kell 8.00 – 16.30: 
       329 5944 üldtelefon 
       529 0230 Janek Seidelberg (majandusspetsialist, vabatahtlike patrullide koordinaator) 
       528 3430 Anneli Saaber (sotsiaalnõunik)

 

Vajalikud numbrid

16.04.20
 

 Nimi

 Telefon

 

 KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI
 Päästeala info 24 h

 112
 
1524

 

Kriisiinfotelefon 24 h  1247 Koroonaviiruse leviku küsimused 

 Mürgistusteabekeskus 24 h

 16662

 
 Ohvriabi kriisitelefon 24 h  116 006  
 Üleriigiline perearsti nõuanne 24 h  1220  

 Sõmeru Tervisekeskus
 Sõmeru hambaarst (OÜ Virudent)

 322 0518
 322 0896

 info@somerutervis.ee
 info@virudent.ee

 Piirkonnapolitseinik Heido Tammekand
 
Noorsoopolitseinik Kady Tiinas

 5305 6247, 322 2632
 5910 3257

 Heido.Tammekand@politsei.ee
 Kady.Tiinas@politsei.ee

 Abivajavast lapsest teatada üleriigilisel   lasteabitelefonil 24 h  116 111  Hädaohus olevast lapsest teatada
 tel 112

 Elektrilevi rikked 24 h

 1343

 

 Haigekassa info

 16363

 

 Keskkonnainspektsioon 24 h

 1313

 

 Lääne-Virumaa usaldustelefon
 Usaldustelefon Skype´s (iga päev 19-23)

 324 4444
 usaldustelefon126

 

 Maanteeinfokeskus 24 h

 1510
 678 1500

 

 Rakvere Vesi  AS (Aivar Lõhe)
 Kunda Vesi OÜ (Laine Parovart)

 502 8131
 565 5092

 

 

 Adven Eesti AS (Liivi Lilienthal)
 Avariitelefon

  775 1755
 5866 7166

 

 Vee- ja kütteavariid vallas
 (abivallavanem Viktor Häninen)

 527 7233

 Viktor.Haninen@rakverevald.ee

 Korstnapühkijate kontaktid L-Virumaal    www.korsten.ee
 Loomaarst Ilmar Josua
 Loomaarst Erti Susi
5662 5489
 527 3863
 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Rakvere linna ja valla ühine kriisikomisjon

16.04.20

Esimees Triin Varek (Rakvere linnapea) - tel 502 8191, e-post: triin.varek[at]rakvere.ee
Aseesimees Maido Nõlvak (Rakvere vallavanem) - tel 527 5488, e-post: maido.nolvak[at]rakverevald.ee

Liikmed:

Andres Jaadla  RLV      
Mati Jõgi  RLV       
Moonika Pitkve  RLV
Lennart Korbe  RLV
Kristel Mänd   RLV
Viktor Häninen  RVV
Rainis Tõnnison   RVV
Janek Seidelberg   RLV
Janne Lainjärv   RLV
Tarvo Plotnik  RVVK
Kristi Fuchs   PPA
Heido Tammekand   PPA
Aivar Lõhe   Rakvere Vesi AS
Piret Vares  Rakvere Soojus AS
Mati Väljaots    PÄA
Adven Eesti AS esindaja 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV