Külaliikumine

Külaliikumise eestvedajateks vallas on järgmised mittetulundusühingud ja seltsingud:

Uhtna Naisseltsing (Helle Pikkoja 325 7896)
MTÜ Vahva Vaeküla (Tatjana Sõtšova 508 3266)
MTÜ Sõmeru Start (Piret Laidroo 502 9694, piret@someru.ee)
Ubja Külaselts Linda (Merli Tammemägi 504 8505, merli.tm127@gmail.com)
MTÜ Elumõnu (Linda Hein 5336 4399)
MTÜ Uus Uhtna ( Margit Lichtfeldt 5621 2770, uusuhtna@gmail.com)
MTÜ Veltsi Küla Selts (Ave Sats 512 1742, ave.saksen@gmail.com)
MTÜ Meie Energia (Jaana Ant 512 7973)

MTÜ Uhtna Sembardia (Inge Pikkoja uhtnark@someru.ee, Tarvo Plotnik, 5649 3632) 

Ussimäe Külaselts (Sirje Elmi, sirje@elmi.ee)
MTÜ Punnvõrr (info@punnvorr.ee www.punnvorr.ee)

MTÜ Levala Külaselts (Ülle Sillandi, Reet Viljus, Killu Uudeküll)

MTÜ VanaTõrma Selts (Uudo Kruusimägi)

  

Ubja ja Vaeküla külakeskused