Lasteaia toidusoodustus

22.02.21

50%-list lasteaia toidusoodustust ehk toitlustustoetust on õigus saada Rakvere vallas elaval perel, kelle kaks või enam last käivad valla lasteaias. Toetuse saamise tingimusteks on see, et lapsevanema ja laste rahvastikuregistri järgsed elukohad on Rakvere vallas.

Soodustus ei olene pere sissetulekute suurusest ja selle saamiseks esitab lapsevanem avalduse  lasteaeda.

Alates 1. septembrist 2021 hakkab kehtima uus kord. Toitlustamise eest tasub vanem vastavalt lapse toidupäevade arvule lapse lasteasutuses kohal viibitud aja eest 50% ulatuses.

Puudega lapse vanem vabastatakse toiduraha maksmisest.