Uhtna, Ubja, Sõmeru õpilasliinid

31.08.23

Uuel õppeaastal algavad Uhtna Põhikoolis tunnid kell 8.15.

Õpilastele paremate transpordivõimaluste tagamiseks Uhtna Põhikooli ja tagasi koju jõudmisel on muudetud õpilasliinide väljumisaegu, mis kehtivad alates 4. septembrist.

Liin nr 2, mis võimaldab gümnaasiumiõpilastel jõuda Rakveresse, väljub Näpilt senisest natuke hiljem, kell 8.20.

Õpilasliine teenindatakse koolipäevadel.

Vedaja: OÜ Uus Liin, tel 509 2583 (Mare Mändla).

 

Õpilastransport

15.09.23

Rakvere vallas saavad õpilased kooli ja koju jõudmiseks kasutada kas õpilasliine või Lääne-Viru maakonna bussiliine. 

Lasila Põhikooli õpilased saavad kasutada järgmisi Lääne-Viru maakonnaliine:

nr 34    Tamsalu - Karitsa - Rakvere - Lasila
nr 34A  Rakvere - Karitsa - Lasila
nr 63    Lasila-Lepna-Rakvere
nr 23    Lasila-Karitsa-Tõrma-Järni-Lasila

Alates 7. septembrist 2023 on üks kord nädalas, neljapäeviti, koolinädalatel valla poolt korraldatud täiendav õpilastransport marsruudil Lasila – Karunga – Levala – Järni – Tabani – Tõrma – Karitsa.

Sõidugraafik ja peatused:

16.55 Lasila kooli parkla
16.57 Karunga
16.59 Raja
17.01 Levala
17.02 Tõnni
17.07 Järni
17.11 Tabani
17.13 Tõrma küla
17.17 Karitsa

Teenust osutab osaühing T&U Duo, kontakt Gunnar Kaasik, tel. 5063100, e-post gunnar.kaasik@mail.ee

Ubja ja Uhtna piirkond

Ubja ja Uhtna piirkonna gümnaasiumiastme õpilased saavad alates 4. septembrist 2023 kasutada Rakveresse jõudmiseks valla õpilasliini võimalusi. Õpilasliini nr 2 pikendatakse Näpilt Rakveresse.

Väljumisajad on järgmised:

Ubja 7.30
Uhtna 7.56
Näpi 8.07
Rakvere 8.15

Peatused Rakveres:

- Laial tänaval linna- ja maakonnaliinide peatus
- Riigigümnaasium

Teenust osutab OÜ Uus Liin, esindaja Mare Mändla, tel. 5092583, e-post mandlamare@gmail.com

 

Veltsi Lasteaed-Algkooli õpilased saavad kasutada järgmisi Lääne-Viru maakonnaliine:

nr 11    Rakvere-Veltsi-Haljala
nr 48    Palmse-Viitna-Veltsi-Rakvere

Valla poolt on korraldatud täiendav õpilastransport alates 4. septembrist 2023 marsruudil Rakvere-Veltsi ja Veltsi-Rakvere kaks korda tööpäeva jooksul.

Sõidugraafik ja peatused:

7.30 Rakvere keskväljak
7.33 Rakvere, Rohu tn
7.37 Rakvere, Koidu 14
7.40 Tõrremäe, Haljala tee 11
7.44 Päide, Metsavahi teeots
7.47 Päide, Männiksaare
7.50 Veltsi kool
8.04 Kloodi bussipeatus
8.08 Paatna, Kullaru teerist
8.16 Rakvere, Rohuaia 8, Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja parkla

15.10 Rakvere, Rohuaia 8, Viru Maakohtu Rakvere kohtumaja parkla
15.18 Paatna, Kullaru teerist
15.22 Kloodi bussipeatus
15.25 Veltsi kool
15.30 Veltsi küla, Arumetsa
15.34 Päide, Männiksaare
15.40 Päide, Sipelga OÜ
15.47 Tõrremäe, Haljala tee 11
15.49 Rakvere, Koidu 14
15.58 Karivärava
16.05 Rakvere, Rohu tn
16.09 Rakvere keskväljak
16.13 Rakvere, Murru tn.

Reedeti väljub buss Veltsi kooli juurest täiendavalt ka kell 13.25.

Teenust osutab osaühing T&U Duo, kontaktisik Gunnar Kaasik, tel. 5063100, e-post gunnar.kaasik@mail.ee

 

Sõmeru Põhikooli ja Näpi Kooli jõudmiseks saavad õpilased kasutada maakonnaliine ja osaliselt ka õpilasliine.

Kõikide Lääne-Viru maakonna bussiliinide info on leitav web.peatus.ee keskkonnas. Sobiva liini leiab MAAKONNALIINID -> LÄÄNE-VIRUMAA. Klikates valitud liini juures nupule KOONDPLAAN avaneb täpne sõiduplaan peatuste kaupa.

Alates 01.07.2018 on maakondlik ühistransport kuni 19-aastastele lastele ja noortele tasuta, mis tähendab et kuni 19-aastased õpilased saavad Lääne-Viru maakonnaliinidel 0-piletiga ehk teisisõnu tasuta sõita. Selleks peab õpilane ostma ühiskaardi ja selle internetis isikustama: https://pilet.ee/viipe/uhiskaart/persod/perso . Bussi sisenedes tuleb sõit bussijuhi juures valideerida ehk "piiksutada".

Uhtna piirkonnas õpilastransporti maakondliku ühistranspordiga ühitada ei saa ning Uhtna Põhikooli sõit on korraldatud õpilasliinidega. Sõiduplaanide info avaneb allpool.

Õpilasliinidel sõites ühiskaarti vaja ei ole.

Õpilase sõidukulude hüvitamine

18.05.23

Valla õpilastele, kes õpivad põhikooli astmes ning sõidavad kooli ja tagasi väljapoole maakonda või kasutavad Rakvere linnaliine,  hüvitatakse sõit avalduse alusel, mis tuleb esitada koos sõidupiletite või sõidukaardiga.

Avalduse vorm

Õpilastranspordiga seotud kulutusi hüvitatakse ainult koolikohustuslike õpilaste puhul ehk kuni põhihariduse omandamiseni või 17-aastaseks saamiseni. Üldkeskhariduse omandamisega seotud transpordikulusid enam ei hüvitata.

Rakvere vallavolikogu 24.03.21 määrus nr 83 „Õpilaste transpordi korraldamise ja sõidukulude hüvitamise kord Rakvere vallas" on avaldatud Riigi Teatajas ja kehtib alates 3. aprillist 2021.

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV