Raieloa taotlemine

2.05.19

Tiheasustusalal asuvaid üksikpuid (välja arvatud kasvav mets metsaseaduse tähenduses ja viljapuud), tohib raiuda kohaliku omavalitsuse poolt antava raieloa alusel. Kinnistu omanik esitab selleks vallavalitsusele vabas vormis taotluse, kus näitab ära maha võetava puu asukoha, liigi ja puu mahavõtmise põhjuse.

 

Tiheasustusega alad on:

  • Sõmeru alevik
  • Näpi alevik
  • Uhtna alevik
  • Roodevälja küla
  • Aluvere küla
  • osaliselt Ussimäe, Vaeküla, Ubja ja Kohala küla


Info:
Maia Simkin
heakorraspetsialist

tel 527 7235
e-post: maia@someru.ee