Vallavalitsuse struktuur

5.05.21

Rakvere Vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (Rakvere vallavolikogu 8.01.2021 otsus nr 4)

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV