Vallavalitsuse struktuur

8.10.20

Rakvere Vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (Rakvere vallavolikogu 26.08.2020 otsus 21)

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV