Vallavalitsuse struktuur 2022

21.01.22

Rakvere Vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (Rakvere vallavolikogu 19.01.2022 otsus nr 24)

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV