Vallavalitsuse struktuur

26.05.23

Rakvere Vallavalitsuse (ametiasutusena) struktuuri ja teenistuskohtade koosseisu kinnitamine (kehtestatud Rakvere vallavolikogu 28.12.2022 otsusega nr 82)

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV