Uhtna topoteek

27.04.20

2016. a novembris avati Uhtna raamatukogus pidulikult Eesti esimene topoteek, kuhu raamatukogu direktor Inge Pikkoja on koondanud ajaloolisi dokumente ja fotosid Uhtnast ning selle lähiküladest.

Heida pilk mälestustele: UHTNA TOPOTEEK

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV