Valla valimiskomisjoni koosseis

27.02.23

Esimees: Ahti Randmere (vallasekretäri asendaja, tel 322 0846)

Liikmed:  Janne Lainjärv (komisjoni aseesimees, tel 329 5944)
                Mario Mikvere
                Jaan Kangur
                Eveli Indov

Asendusliikmed:
                Sandra Schmidt
                Inge Liivak

Alus: Rakvere vallavolikogu 30.06.2021 otsus 24