Euroopa Parlamendi valimised - 26. mail 2019

27.05.19

Häältelugemiskomisjon alustab hääletamissedelite teistkordset lugemist esmaspäeval, 27. mail kell 10.00 Sõmeru keskusehoones (Kooli 2 Sõmeru alevik).

Kandidaatide ja muu info on leitav: https://ep2019.valimised.ee/et/

 

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

1) valimisjaoskond nr 1 - Kooli tn 2, Sõmeru alevik (Sõmeru keskusehoone) 

Jaoskonnakomisjon: esimees Kati Roosi ja liikmed Leho Meltsa, Helle Lemberg, Aivo Aleste, Kersti Nõmme, Katrin Moisa, Lauri Leib, Kristi Roosi
Asendusliikmed Mario Mikvere ja Ene Tamm

Telefon hääletamise aegadel: 5411 0246

Külad: Sõmeru alevik, Aluvere küla, Kaarli küla, Koovälja küla, Raudlepa küla, Katku küla, Näpi alevik, Ussimäe, küla, Roodevälja küla, Papiaru küla, Arkna küla, Rägavere küla, Vaeküla küla, Raudvere küla, Nurme küla, Toomla küla, Andja küla, Katela küla.

2) valimisjaoskond nr 2 - Energia pst 14, Lepna alevik (Lepna lastetuba)

Jaoskonnakomisjon: esimees  Jaana Ant ja liikmed Arvi Lemberg, Milvi Idavain, Ülle Sillandi, Anneli Martinson, Elve Tänavots, Katrin Murakas, Õnne Tamm
Asendusliikmed Ülla Rajamäe ja Rein Tammik

Telefon hääletamise aegadel: 5411 0247

Külad: Lepna alevik, Päide, Veltsi, Kloodi, Paatna, Karivärava, Tõrremäe, Kõrgemäe, Kullaaru, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Karitsa, Eesküla, Mädapea, Järni, Karunga, Levala, Lasila külad

3) valimisjaoskond nr 3 - Nooruse tn 11, Uhtna alevik (Uhtna raamatukogu) 

Jaoskonnakomisjon: esimees  Triinu Heinluht ja liikmed Jan Pikhof, Jüri Kruus, Inge Pikkoja, Krista Mets-Raudla, Sirje Rebane, Heivi Onkel
Asendusliikmed Anne-Reet Piispea ja Helle Pikkoja

Telefon hääletamise aegadel: 5411 0248

Külad: Uhtna alevik, Ubja küla, Aresi küla, Jäätma küla, Kohala küla, Kohala-Eesküla küla, Sämi küla, Sämi-Tagaküla küla, Muru küla, Rahkla küla, Sooaluse küla, Varudi-Vanaküla küla, Varudi-Altküla küla, Võhma küla.

 

Kuidas saan tellida koju hääletamiskasti?

Esitage vabas vormis kirjalik taotlus oma elukohajärgsele vallavalitsusele või valimisjaoskonnale.

Valimispäeval saate kasti koju tellida ka telefoni teel. Selleks helistage kuni kella 14:00-ni oma valimisjaoskonna telefoninumbril.

 

Valimisjaoskondade kaardirakenduse avalik vaade: https://valimised.rahvastikuregister.ee/   

Valimisjaoskondade moodustamise määrus
V
alimiste jaoskonnakomisjonide kinnitamise otsus

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Valla valimiskomisjoni koosseis

18.02.19

Rakvere valla valimiskomisjon on 5-liikmeline:

Helja Roosi - esimees (tel 329 5943)
Janne Lainjärv
Margit Mitt
Janek Seidelberg
Mario Mikvere

Asendusliikmed:

Maia Simkin
Mirje Reinumäe

Alus: Rakvere Vallavolikogu 24.01.2018 otsus nr 25 "Valmiskomisjoni moodustamine "

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV