Riigikogu valimised - 3. märts 2019

5.03.19

Valimistulemus 2019

21.-24.2.2019 toimub eelhääletamine riigi valimisteenistuse määratud hääletamiskohtades
25.-27.2.2019 toimub eelhääletamine kõigis valimisjaoskondades
21.-27.2.2019 toimub elektrooniline hääletamine
3.3.2019 on valimispäev
Sedelite ülelugemist alustab valimiskomisjon valimispäevale järgneval päeval, so 04.03.2019 kell 10.00 Sõmeru keskusehoone nõupidamiste saalis.

Riigikogu valimiste kohta leiab täiendavat infot Vabariigi Valimiskomisjoni veebilehel.

Valimisjaoskondade numeratsioon ja hääletamisruumide asukohad

1) valimisjaoskond nr 1 - Kooli tn 2, Sõmeru alevik (Sõmeru keskusehoone) 

Jaoskonnakomisjon: esimees Kati Roosi ja liikmed Leho Meltsa, Helle Lemberg, Aivo Aleste, Kersti Nõmme, Katrin Moisa, Lauri Leib, Kristi Roosi
Asendusliikmed Mario Mikvere ja Ene Tamm

Telefon hääletamise aegadel: 5411 0246

Külad: Sõmeru alevik, Aluvere küla, Kaarli küla, Koovälja küla, Raudlepa küla, Katku küla, Näpi alevik, Ussimäe, küla, Roodevälja küla, Papiaru küla, Arkna küla, Rägavere küla, Vaeküla küla, Raudvere küla, Nurme küla, Toomla küla, Andja küla, Katela küla.

2) valimisjaoskond nr 2 - Energia pst 14, Lepna alevik (Lepna lastetuba)

Jaoskonnakomisjon: esimees  Jaana Ant ja liikmed Arvi Lemberg, Milvi Idavain, Ülle Sillandi, Anneli Martinson, Elve Tänavots, Katrin Murakas, Õnne Tamm
Asendusliikmed Ülla Rajamäe ja Rein Tammik

Telefon hääletamise aegadel: 5411 0247

Külad: Lepna alevik, Päide, Veltsi, Kloodi, Paatna, Karivärava, Tõrremäe, Kõrgemäe, Kullaaru, Taaravainu, Tobia, Tõrma, Karitsa, Eesküla, Mädapea, Järni, Karunga, Levala, Lasila külad

3) valimisjaoskond nr 3 - Nooruse tn 11, Uhtna alevik (Uhtna raamatukogu) 

Jaoskonnakomisjon: esimees  Triinu Heinluht ja liikmed Jan Pikhof, Jüri Kruus, Inge Pikkoja, Krista Mets-Raudla, Sirje Rebane, Heivi Onkel
Asendusliikmed Anne-Reet Piispea ja Helle Pikkoja

Telefon hääletamise aegadel: 5411 0248

Külad: Uhtna alevik, Ubja küla, Aresi küla, Jäätma küla, Kohala küla, Kohala-Eesküla küla, Sämi küla, Sämi-Tagaküla küla, Muru küla, Rahkla küla, Sooaluse küla, Varudi-Vanaküla küla, Varudi-Altküla küla, Võhma küla.

Valimisjaoskondade kaardirakenduse avalik vaade: https://valimised.rahvastikuregister.ee/   

Valimisjaoskondade moodustamise määrus
V
alimiste jaoskonnakomisjonide kinnitamise otsus

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV

Valla valimiskomisjoni koosseis

18.02.19

Rakvere valla valimiskomisjon on 5-liikmeline:

Helja Roosi - esimees (tel 329 5943)
Janne Lainjärv
Margit Mitt
Janek Seidelberg
Mario Mikvere

Asendusliikmed:

Maia Simkin
Mirje Reinumäe

Alus: Rakvere Vallavolikogu 24.01.2018 otsus nr 25 "Valmiskomisjoni moodustamine "

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV