Vallamajad läbi aegade

4.05.20

Sõmeru Vallavalitsus ja Kaarli külanõukogu

19. sajandil asus Sõmeru vallamaja Koovälja külas Kohala tee ääres. Vallamaja jaoks andis tarviliku maa 1-rublase aastahinnaga rendile Kaarli mõisnik von Wittinghof (Vietinghoff). Hoone (pildil) ehitati 1893. aastal ja selle maksumuseks arvestati 4028 rubla. Summast võeti maha 873 rubla vedude eest, mille vald tegi tasuta. Järelejäänud 3155 rubla jagati võrdselt kogukonna meeshingede vahel.

Hoone ehitusmeistriks oli Jaan Jõe ning see õnnistati 13. oktoobril 1893. Vallamajas töötas omal ajal ka postiagentuur ja raamatukogu, kuni 1949. aastani külanõukogu täitevkomitee. Pärast seda asus hoones Kaarli kolhoosi kontor, mis kolis 1971. aastal välja. Hoone lammutati kütteks 1980-ndate alguses. (Allikas: H.Talving "Eesti vallamajad", 2009)

Foto 1961

Foto 1980


Kaarli külanõukogu asus vahepeal Sõmeru mõisa hoones (pildil), mida tänaseks ei ole säilinud. Alates 15. märtsist 1949 asus külanõukogu Kooväljal Langile kuulunud majas Ubja tee ääres, kus ta tegutses kuni 1991. aasta sügiseni.

 

Taasiseseisvusajal asus vallamaja Sõmerul mõisapargi serval asuvas 1950-ndatel ehitatud kahekorruselises viilkatusega hoones (pildil), kus varem oli tegutsenud lasteaed. Koovälja külast koliti Sõmerule 1991. aasta detsembris, vahetult enne vallastaatuse taastamist 1992. aasta kevadel. Hoone oli kasutusel vallamajana ligi paarikümne aasta jooksul, kuni uue ja omanäolise keskusehoone valmimiseni Kooli teel 2010. aastal.

 

 

Sõmeru keskusehoone (pildil) avati pidulikult 3. septembril 2010. Hoones on kaasaegsed raamatukoguruumid koos muusikatoaga, 190-kohaline heatasemelise heli- ja valgustehnikaga varustatud saal kontsertide ja vastuvõttude korraldamiseks, seminariruum, esinejate garderoobid, huviringitoad, eakate päevakeskus koos köögiplokiga ning vallavalitsuse ja -volikogu kabinetid. Sõmeru Vallavalitsus alustas uues majas tööd oktoobris 2010. 
 

Rakvere külanõukogu ja vallavalitsus

Rakvere vallamaja ehitati Rakvere tammikusse 1893. aastal.

1893. aastal valminud vallamaja on ehitatud Virumaa Rakvere jaoskonna talurahvaasjade komissari poolt antud plaani järgi. Ehitusmeister oli Jüri Rumm (Rummo) Kehtna vallast. Vallamaja ehitusmeistrile maksti palgaks 4900 rbl. Vallavalitsus tegutses hoones 1949. aastani. 6. mail 1949. aastal otsustas Virumaa TSN TK anda Rakvere vallamaja üle Virumaa TK Tervishoiuosakonnale nakkushaigla (tuberkuloosidispanser) organiseerimiseks, kuna Rakvere nakkushaigla asus kõlbmatus barakiruumis.

2. septembril 1992. aastal anti vana vallamaja tagasi Rakvere vallale. 6. märtsil 1995. aastal ostis hoone 200 000 krooni eest Lutz Wettwer Saksamaalt ja see renoveeriti 1996. aastaks majutus-ja söögikohaks „Willa Theresa" (sai nime omaniku abikaasa järgi). Renoveerimise ajal lõhuti välja kogu maja vana sisemus. 2006. aastal müüdi hoone edasi OÜ Arhimerole. Hoones tehti kapitaalremont ja avati 16. juunil 2007. aastal juugendstiilis restoranina. /.../

1949. aastal sai Rakvere valla uueks vallamajaks tollel ajal valla territooriumil, nüüd Rakvere linnas Annemäe 3 asuv maja. 1960. aastal toodi külanõukogu täitevkomitee Vallikraavi 8 majja, mis asub Rakvere linnas. Tekib paratamatult küsimus, miks Rakvere Vallavalitsus ei kolinud 1992. aastal tagasi vanasse majja Tammiku 9. Volikogus toimus põhjalik arutelu. Põhjus, miks jäädi praegusesse majja, oli hea ligipääsetavus valla kõikidest kantidest. Teiseks, Tammiku 9 asub kaugel linna keskel asuvast autobussijaamast ja sinna ei vii keskusest ükski autobussiliin, küll aga peatuvad bussid Vallikraavi 8 lähedal. Tasapisi remonditi kogu maja lihtsaks ja õdusaks. (Kirja pannud: Ülo Niisuke, avaldatud Rakvere Valla Sõnumid 01.02.2016 )

 
 
 
Vallikraavi tn 8 asuvas paekivihoones (pildil) tegutsesid Rakvere Vallavalitsus kuni Rakvere ja Sõmeru valla ühinemiseni 2017. aasta lõpus. Hoone ostis vallalt ära Rakvere Vabakooli Selts ja avas seal 2019. aastal Rakvere Waldorfkooli juures tegutseva lasteaia.
 
 
Toimetaja: JANNE LAINJÄRV