Vallavalitsuse koosseis

3.04.24


Rakvere vallavalitsus on 6-liikmeline:

Maido Nõlvak - vallavanem
Siiri Kohver - abivallavanem
Janek Seidelberg
Reimo Moor
Nele Rogenbaum
Külli Õisma

Alus:

 

Vallavalitsuse istungid toimuvad igal kolmapäeval algusega kell 8.15.
Riiklike pühadega seoses võib tulla istungi toimumise aegades muudatusi, millest teavitame eraldi.

Vallavalitsus on valla omavalitsuse täitevorgan. Vallavalitsuse koosseisu kinnitab vallavolikogu. Vallavalitsus täidab ülesandeid, mis seaduse, valla põhimääruse ja teiste volikogu õigusaktidega on antud tema pädevusse, sealhulgas:

1) valmistab ette volikogus arutamisele tulevaid küsimusi, lähtudes valitsuse seisukohtadest või volikogu otsustest;
2) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis volikogu määruste või otsustega või valla või linna põhimäärusega on pandud täitmiseks valitsusele;
3) lahendab ja korraldab kohaliku elu küsimusi, mis ei kuulu volikogu pädevusse;
4) lahendab küsimusi, mis on seadusega delegeeritud valitsusele.

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV