Asjaajamisjuhised

22.07.21

Avaldusi ja teisi dokumente võib vallavalitsusse tuua isiklikult, saata posti või e-posti teel (digitaalselt allkirjastatuna) või pannes valla vapiga tähistatud postkastidesse. 

Lihtsaim viis on kodust lahkumata saata kiri vallavalitsuse üldelektronposti aadressile: vallavalitsus@rakverevald.ee . Saatjal ei ole tarvis sel juhul muretseda, kas kiri ikka jõuab õige ametnikuni. Me registreerime selle ja suuname vajaliku ametniku töölauale.

Paberil avaldusi, taotlusi, märgukirju jm dokumente võtame vastu valla kantseleis (tuba 3) või vastava valdkonnaga tegeleva ametniku juures. Kõik vormikohased blanketid on leitavad menüüst Blanketid.

Kui avalduse lahendamine ei kuulu vallavalitsuse kompetentsi, edastame dokumendi 5 päeva jooksul koos kaaskirjaga õigele adressaadile ja informeerime sellest kirja autorit. Erandiks on kohtu poolt valel aadressil saadetud dokumendid, mis hävitatakse/kustutatakse ja teatatakse sellest saatjale.

Igal ametnikul on tööalaseks kasutamiseks oma e-postiaadress, mis on avalikustatud veebilehel: kontaktid. Ametnikul on kohustus igal tööpäeval lugeda oma e-posti saabunud teateid. Puhkuse ja muu äraoleku ajaks võimaldab ametnik asendajale juurdepääsu oma e-postile või seab automaatse puhkuseteavituse.

Alates 1. jaanuarist 2018 on asutuses kasutusel elektrooniline dokumentide haldamise keskkond AMPHORA, kus registreeritakse iga päev saabuvad ja väljasaadetavad kirjad, avaldused, teabenõuded, lepingud, õigusaktid jm dokumendid.

Privaatsuspoliitikast lähemalt vt Isikuandmete töötlemine.

Avalikud dokumendiregistrid:

Rakvere Vallavalitsus (alates 2018)
Rakvere Vallavalitsus (2014-2017)
Sõmeru Vallavalitsus (2002-2017) 

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV