Blanketid

24.07.19

Täidetud blanketid võib laadida alla ning saata digitaalselt allkirjastatuna (formaat *.rtf) vallavalitsuse e-postiaadessil: vallavalitsus@rakverevald.ee või trükkida paberile (formaat *.pdf), täita käsitsi ja saata posti teel aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik 44305 Lääne-Virumaa.

Lehekülje allservas on digitaalse lihtkirja vorm, mida võib kasutada vabas vormis pöördumise saatmiseks vallavalitsusele. Lihtkiri suunatakse peale digitaalselt allkirjastamist otse vallavalitsuse dokumendiregistrisse.

Elukoha registreerimine

Täpsem info elukoha registreerimise kohta

Elukohateate esitamine
www.eesti.ee keskkonnas

 e-teenus

 Nõutav kõigi osapoolte digiallkiri

Elukohateade  *.pdf  välja trükitav

Isikukoodi taotlus

 *.pdf

 

Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte saamiseks  *.pdf  


Ehitus

Ehitisregistri blanketid (projekteerimistingimuste taotlus, ehitusteatis, kasutusteatis, ehitusloa taotlus, kasutusloa taotlus jm)

 EHR 
 veebilehe
l

Detailplaneeringu algatamise taotlus

 *.rtf

Kaeveloa taotlus

 *.rtf

 

Kaubandus, teenindus

Täpsemalt kaubandustegevuse korraldamisest

Majandustegevuse registri blanketid ja juhendid 

 MTR
 veebilehel

Välireklaami paigaldamise taotlus

 *.rtf

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

 *.pdf

Avaliku ürituse turvaplaan  *.pdf


Sotsiaaltoetused, õpilastoetused, lastekaitse

Täpsem info toetuste taotlemise kohta

Riikliku toimetulekutoetuse taotlus

 *.rtf  

 

Abivajadusest sõltuva toetuse taotlus (küttetoetus, tervisetoetus ravimitele ja prillidele, muu ühekordne toetus)

 *.rtf

 
Õppetoetuste (ranitsatoetus, gümnaasiumitoetus) taotlus   *.rtf  

Sünnitoetuse avaldus

 *.rtf

 

Matusetoetuse avaldus

 *.rtf

 

Koduteenuse taotlus

 *.rtf

 
Hooldekodusse paigutamise avaldus   *.rtf  

Avaldus hooldaja määramiseks

 *.rtf

 

Puudega lapse hooldajatoetuse avaldus

 *.rtf  

Represseeritu maamaksusoodustuse avaldus

 *.rtf

 
Huvihariduse toetamise avaldus  *.rtf  e-vorm

Õpilase bussipiletite hüvitamise avaldus 

 *.rtf

 

Teade abivajava lapse kohta

 *.rtf  


Jäätmemajandus

Täpsem info korraldatud jäätmeveo kohta

Ühise jäätmekonteineri kasutamise kokkulepe

 *.rtf

Taotlus korraldatud jäätmeveost vabastamiseks

 *.rtf

Jäätmekonteineri tühjendussageduse muutmise taotlus

 *.rtf

Selgitus jäätmete käitlemise kohta

 *.pdf

 

Tõrma kalmistu

Avaldus hauaplatsi kasutamiseks

 *.rtf


Sotsiaalkindlustusameti blanketid

Haigekassa blanketid

E-teenused portaalis Eesti.ee

 

Kiri vallavalitsusele (kindlasti digitaalselt allkirjastada!)

Tärniga väljad on kohustuslikud. Palun logige ID-kaardiga sisse, täitke avaldus ja allkirjastage digitaalselt! Seejärel jõuab Teie avaldus meie dokumendisüsteemi.

1. Avaldaja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik

2. Vastust soovin