Õppetoetused

13.04.21

Ranitsatoetus

Ranitsatoetus on ühekordne toetus, mida makstakse esmakordselt kooli (1. klassi) mineva lapse vanemale, eestkostjale või hooldajale avalduse alusel. 

Ranitsatoetuse suurus 2019. aastal on 150 eurot.

Gümnaasiumitoetus

Gümnaasiumitoetust makstakse õpilasele, kes õpib statsionaarse õppevormiga gümnaasiumiõppe 10., 11.  või 12. klassis. Kutseõppeasutuste õpilastele toetust ei maksta.

Toetuse saamiseks tuleb lapsevanemal või täisealisel õpilasel kaks korda aastas, septembri- ja jaanuarikuu jooksul esitada  Rakvere Vallavalitsusele avaldus.

Gümnaasiumitoetuse ühekordne määr on 65 eurot. 

 

Õppetoetuste maksmine ei olene perekonna sissetulekute suurusest, vaid seda makstakse kõikidele peredele, kelle elukoht on registreeritud Rakvere vallas.

 

Blanketid

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV