« Tagasi

Veelgi enam eraisikuid saavad KIKist toetust vee- ja kanalisatsioonitaristu rajamiseks

Alates 8. maist saavad hakata riigilt toetust taotlema ühisveevärgi ja –kanalisatsiooniga liitumiseks või elamule omapuhasti ja reoveemahuti paigaldamiseks ka need eraisikud, kes elavad alla 2000 tarbijaga reoveekogumisaladel.

Taotlus tuleb esitada Keskkonnainvesteeringute Keskusele hiljemalt 2023. aasta jaanuaris või kuni taotlusvooru eelarve täitumiseni. Taotlemise tähtaeg pikeneb ka neile, kelle majapidamine asub üle 2000 tarbijaga reoveekogumisalal.

Toetust jagatakse Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist ning toetuse töötas välja Keskkonnaministeerium.

Kuidas taotleda?

  • Taotlemisel tuleb KIKile koos taotlusvormiga esitada vee-ettevõtjalt küsitud liitumistingimused, mis sisaldavad liitumispunkti asukoha koordinaate ja selgitust, kas liitumisvõimalused on nii ühisveevärgi kui -kanalisatsiooniga.
  • Kogumismahuti või omapuhasti rajamisel tuleb taotlusele lisada vee-ettevõtja või kohaliku omavalitsuse kinnitus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni liitumisvõimaluse puudumise kohta 5 aasta perspektiivis.
  • Samuti tuleb esitada volikiri, kui toetust taotletakse volituse abil.
  • Kavandatud tegevused tuleb ellu viia kuue kuu jooksul pärast positiivse otsuse saamist.

Lisainfot leiab: https://kik.ee/et/artikkel/toetuse-saajate-ring-uhisveevargi-ja-kanalisatsiooniga-liitumiseks-laieneb