Erametsakonsulent jätkab Sõmerul vastuvõttu

Erametsakonsulent Aadu Raudla võtab metsaomanikke vastu Sõmeru keskusehoones (raamatukogus) üle nädala kolmapäeviti kl 13 - 14.

Vastuvõtupäevad 2020 teisel poolaastal: 

12, 26  august
9, 23 september
7, 21 oktoober
4, 18 november
2, 16 detsember

Oodatud on kõik metsaomanikud metsandust puudutavate probleemidega, sealhulgas metsa uuendamine, hooldamine, raied, erametsaomanikele makstavad toetused jne.

Erametsaomanike nõustamine on riigi poolt toetatav. Kuni 3-tunnise nõustamise eest ei pea metsaomanik maksma (va transpordikulud, juhul kui on vaja käia metsas).

Aadu Raudla
Tel. 5248963
E-post:  aadu.raudla@gmail.com

Telefoni ja meili teel võib pöörduda teile sobival ajal.