« Tagasi

Vallavalitsus võtab teenistusse lastekaitsespetsialisti

Rakvere Vallavalitsus võtab teenistusse LASTEKAITSESPETSIALISTI.

Ametikoha eesmärk on lapse seadusega tagatud õiguste kaitse ja lapse heaolu kindlustamine lapsevanemate toetamise ning lapse kasvukeskkonna mõjutamise kaudu.

Ametijuhend

Nõuded kandidaadile

 • kõrgharidus
 • sotsiaaltöötaja kutsetunnistus või valmisolek kahe aasta jooksul alates teenistusse asumisest omandada sotsiaaltöötaja kutse spetsialiseerumisega lastekaitsele
 • vastavus avaliku teenistuse seaduse ja lastekaitseseaduse nõuetele
 • töövaldkonda reguleerivate õigusaktide tundmine, oskus koostada oma töövaldkonna üld- ja üksikakte
 • B-kategooria sõiduki juhtimisõigus

Kasuks tuleb:

 • väga hea suhtlemis- ja koostööoskus, empaatiavõime, kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime
 • oskus efektiivselt kasutada aega ning stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras
 • hea suuline ja kirjalik eneseväljendamise oskus
 • soov ja tahe meeskonnatööks
 • varasem töötamine sarnases ametis või valdkonnas
 • kohtus esindamise kogemus
 • arvutioskus (MS Office, STAR, Amphora)

Omalt poolt pakume

 • ametialaseid koolitusi
 • 35 päeva põhipuhkust
 • mitmekülgset tööd toetavas meeskonnas

Tööle asumise aeg: 1. oktoobril 2020

Avaldus, CV ja motivatsioonikiri esitada Rakvere Vallavalitsuse e-posti aadressil: vallavalitsus@rakverevald.ee  hiljemalt 31. augustil 2020.

Lisainfo tel 329 5946, 520 7013