« Tagasi

Kehtestati Roodevälja küla, Terminali tee 10 ja Raja kinnistute detailplaneering

Rakvere Vallavalitsuse 16.12.2020 korraldusega nr 528 kehtestati Roodevälja küla, Terminali tee 10 ja Raja kinnistute detailplaneering.

Detailplaneeringuga jagatakse Raja ja Terminali tee 10 kinnistud 19 krundiks – 9 äri ja tootmismaa, 5 tehnorajatise maa ja 5 transpordimaa sihtotstarbega krunti. Planeeritavate kruntide suurused jäävad vahemikku 26 m² kuni 25 973 m². Maakasutuse sihtotstarbed on 5% ärimaa ja 95% tootmismaa. Planeeringuala suurus on ca 17 ha. Detailplaneering ei muuda kehtivat üldplaneeringut.

Detailplaneering võeti vastu Rakvere Vallavalitsuse 05.02.2020 korraldusega nr 46. Detailplaneeringu avalik väljapanek toimus perioodil 24.02.2020-09.03.2020. Avaliku väljapaneku käigus esitas piirinaaber Põllumeeste ühistu KEVILI vastuväited peamiselt Teravilja tee kasutamise ja hooldamise osas. Avalik arutelu toimus 16.07.2020. Piirinaaber jäi oma vastuväidete juurde.

Rakvere Vallavalitsus esitas Rahandusministeeriumile 26.08.2020 taotluse detailplaneeringu heakskiitmiseks. Rahandusministeerium kiitis detailplaneeringu 03.11.2020 heaks.

Kehtestatud detailplaneeringuga on võimalik tutvuda Rakvere Vallavalitsuses või valla veebilehel www.rakverevald.ee/kehtestatud-planeeringud.