« Tagasi

Üksikmajapidamiste reovee käitlemise küsitlus

Rakvere Vallavalitsus viib koostöös Keskkonnaametiga läbi küsitlust kohtkäitlusrajatiste seisukorra hindamiseks hajaasustusaladel. Küsitluse eesmärgiks on lisaks seisukorra ja toimimise hindamisele hinnata ka investeeringute vajadust.

Küsimustiku leiab allpool ja sellele saab vastata nii eesti kui vene keeles. Täidetud küsimustiku palume saata Rakvere Vallavalitsusse aadressil Kooli 2 Sõmeru 44305 Lääne-Virumaa või e-postile sandra.schmidt@rakverevald.ee 

Küsitluse tulemusena luuakse üksikmajapidamises kasutatavate reoveepuhastussüsteemide andmebaas, mis on oluline ja vajalik omanike nõustamiseks ja juhendamiseks.

Igal majaomanikul on oluline tutvuda ka Rakvere valla reovee kohtkäitluse ja äraveo eeskirjaga ning lugeda teabevihikut "Reovee puhastamine hajaasustusalal. Miks ja kuidas?"

Küsimustik eesti keeles

Küsimustik vene keeles