« Tagasi

Kiire internetivõrgu arendamisest

Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium koostöös Riigi Tugiteenuste Keskusega korraldab järjekordset etappi interneti juurdepääsuvõrkude arendamiseks maapiirkondades.

Aastatel 2009-2020 toetas riik lairiba baasvõrgu ehitamist Euroopa Liidu struktuurivahenditest rohkem kui 68 milj. euroga. 2020. aasta lisaeelarvest eraldas riik täiendavad 10,5 miljonit eurot juurdepääsuvõrkude rajamiseks. Selle eraldise tulemusel valmib 2021. aasta lõpuks liitumise võimalus kuni 7337 aadressile.

Antud etapp puudutab majapidamisi ja ettevõtteid, mis asuvad nn turutõrke piirkonnas ehk kus puudub kaabliühendus ja kuhu sideettevõtjad ei plaani oma kuludega lähima viie aasta jooksul teenust pakkuma hakata. Sarnaseid toetusvoorusid korraldab ministeerium viie aasta jooksul veel (1-2 korda aastas). Esimese etapi käigus paluti vallavalitsusel 7. jaanuariks 2022 saata ministeeriumile esmased prioriteedid, mida saab hilisemalt täiendada või muuta.

Rakvere vallal on olemas oma nägemus prioriteetsetest küladest ja uusarendustest, kuid soovisime oma nägemust kinnitada uuringuga, mille viisime läbi detsembris 2021, kus selgitasime välja inimeste huvi ja palusime täita küsimustik. Laekus ligi 50 huviavaldust ning selle analüüsi tulemusel selgus, et need kattusid peamiselt ka valla prioriteetidega.

Uuring oli avatud kuni 26. detsembrini valla kodulehel. Hetkel on see suletud, kuid oleme avanud teistlaadi veebivormi, kus palume Rakvere valla inimestel, kes veel ei ole jõudnud küsitlusele vastata, isikuandmeid lisamata märkida huvipiirkondi, mida saame kõikide etappide käigus kaardistada ja jooksvalt analüüsida. Veebivorm on avatud valla kodulehel: https://www.rakverevald.ee/andmeside-ja-it

Mario Mikvere
Rakvere vallavalitsuse IT-nõunik
mario.mikvere@rakverevald.ee