« Tagasi

Ilmumas on jaanuarikuu Rakvere Valla Sõnumid

Kohe on vallaelaniku postkasti jõudmas uue aasta esimene lehenumber.

 • Uhtna naiskoor tähistas 15. sünnipäeva
 • Tuumajaama ehitusest naabervalda
 • Vallaelu mitu käiku värsivormis ja läbi vallavanema silmade
 • Peagi algab hajaasutusporgrammi taotluste vastuvõtt
 • Õpiränded annavad uusi teadmisi
 • Detsember kui muinajutt
 • Lõppes raamatukogude aasta
 • Vabatahtlik seltsiline on tulnud, et jääda
 • Alustatakse Halaja-Kukruse maanteelõigu planeerimisega
 • Kuidas hoida tervist, muuta oma kodu turvaliseks ja tõsta säästud ausse?
 • Mida otsustati vallavolikogus ja vallavalitsuses
 • Lumetõrjujate kontaktid

Toimetus ootab materjale ja kaastöid iga kuu 20. kuupäevaks e-postile: rakverevallasonumid@gmail.com

Ärireklaami ja -kuulutusi lehes ei avaldata. Muu info avaldatakse tasuta.

Rakvere valla ajalehe „Rakvere Valla Sõnumid" väljaandmise kord

Toimetaja: Annika Aasa tel 5665 8704
Kaaskirjutaja: Sirje Rebane tel 517 5262, 325 7740

Kui vallaleht Teie postkasti ei jõua hiljemalt 10. kuupäevaks, siis palume sellest vallavalitsusele teatada tel 329 5944 või e-postil: vallavalitsus@rakverevald.ee