Tutvustus ja asukoht

23.09.23

Endise Sõmeru valla ja endise Rakvere valla ühinemisel moodustunud Rakvere vald asub Lääne-Viru maakonnas ja kaardub liblikakujuliselt ümber Rakvere linna

Valla territoorium moodustab 294,7 km2. Neljas alevikus ja 47-s külas elab kokku ligikaudu 5600 elanikku. Kõrvuti asetsevad Sõmeru ja Näpi alevik moodustavad suurima elanike arvuga piirkonna, kus elab kokku üle 1500 inimese. Suuremateks keskusteks on ka enam kui 400 elanikuga Lepna alevik ja 300 elanikuga Uhtna alevik. Alevikule iseloomuliku asustusega on samuti Ubja, Vaeküla, Roodevälja, Ussimäe, Lasila ja Kohala külad. Ülejäänud elanikkond on hajutatud  väiksemates külades.

Vallakeskusest Sõmerult on Rakveresse 5 km, Tallinna 98 km, Tartusse 132 km, Pärnusse 187 km ja Narva 114 km. Lähimad sadamad asuvad Tallinnas ja Kundas (25 km).  Vallal on hea raudteeühendus Tallinna ja Narvaga.

Traditsioonilisteks üritusteks vallas on kaunite kodude tunnustamine, tublide õpilaste, õpetajate, kultuuritöötajate ning vallaelu edendajate austamine, Eesti Vabariigi aastapäeva pidulik tähistamine koos valla aumärkide üleandmisega, korraldatakse näitusi, kontserte ja rahvapidusid. Emadepäeval ja isadepäeval peetakse traditsioonilist beebide lusikapidu. Kümmekond aastat järjest on Sõmerul toimunud arvukate osalejate ning külastajatega maaelufestival, mis on pälvinud üle-eestilise tähelepanu.

Vallal on rikas ajalugu ning kultuuripärand. Selle kandiga on seotud mitmed tuntud inimesed, eesotsas Fr. R. Kreutzwaldiga, kes veetis oma lapsepõlveaastad Kaarli mõisas. Rakvere valla üks kullateradest on tegusad omanäolised mõisad Arknal, Mädapeal, Lasilas, Rägaveres ja Kohalas. 

2010. aastal valminud omapärase arhitektuurse lahendusega Sõmeru keskusehoones on modernsed ruumid raamatukogule, päevakeskusele, klubile, vallavolikogule ja –valitsusele. 

Rakvere vald on mitmekülgselt arenenud ettevõtlusega piirkond, mida iseloomustab välisinvestorite suur osakaal, soodne logistiline asend ja kvalifitseeritud tööjõud. Põllumajandus, ehitus ja metallide töötlemine on peamised tegevusalad. Tähtsamad ekspordiartiklid on puit, turvas, metallitooted, lihatooted, ehitusmaterjal ja õmblustooted. Tuntumad ettevõtted on Balti riikide suurim lihatoodete valmistaja AS HKScan Estonia Rakvere Lihakombinaat, kodumaine toidukaubakett AS OG Elektra ja AS OG Elektra Tootmine, betoonsegude ja raudbetoonelementide tootja Rakvere Betoon, betoontoodete tootja ja teede ehitaja Lasila Betoon AS, sadama statsionaarkaide ja siseveekogude ujuvkaide tootja Top Marine OÜ tehas. 2013. aasta sügisel valmis Roodeväljal Põllumeeste Ühistu Kevili eestvõttel Eesti võimsaim viljaelevaator, mis mahutab 50 000 tonni teravilja või rapsiseemet. Poorbetoontooteid valmistav Bauroc AS tehas on alates 2001. aastast piirkonna oluline tööandja. Ferrel ASKopar Baltik AS, AgriMet OÜ on spetsialiseerunud metallitöödele. Endise Rakvere EPT järeltulija OÜ Rakvere Põllumajandustehnika põhilisteks tegevusaladeks on turba tootmine ja maaparandus, samuti veoautode tehnilise hooldus ja remont, metallitööd, autotransporditeenused. Suuremad põllumajandustootjad vallas on OÜ Kaarli Farm, OÜ Männiku Farm, OÜ Roodevälja Uustalu ning OÜ Vaeküla Suurtalu.

Rakvere vald on rikas ka maavarade poolest. Meie maapõu peidab endas suuri põlevkivi- ja fosforiidivarusid. Kui öelda eestlasele põlevkivi, tulevad tal esmalt silme ette Ida-Virumaa tuhamäed. Ometi on Tartu Ülikooli geograafid jõudnud teadmiseni, et tegelikult avastati põlevkivi esmakordselt Rakvere vallas Kohala mõisa lähistel.