« Tagasi

Seoses eriolukorraga toimub volikogu istung kinnisena

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 25. märtsil 2020. aastal algusega kell 16.00. Seoses riigis kehtiva eriolukorraga ja avalike koosolekute pidamise piiranguga viiakse istung läbi elektroonses vormis ja on kuulutatud kinniseks. Veebiülekannet ei toimu.

PÄEVAKORD:

  1. Arkna külas asuva kinnistatud transpordimaa Rehe tee Rakvere vallale tasuta andmine.                                                                                                                          
  2. Isikliku kasutusõiguse seadmine tee avalikuks kasutamiseks.
  3. Haridusasutuste töötajate ja lasteaia pedagoogide töötasu alammäärade kehtestamine (EELNÕU).
  4. Rakvere Vallavolikogu 06.12.2017 määruse nr 2 „Rakvere Vallavalitsuse palgajuhend" § 5 lg 4 p 1 ja 2 muutmine (EELNÕU).