COVID-19 ja eriolukorra info

8.01.21
 

Koroonainfoga seotud küsimused ja vastused: kkk.kriis.ee
COVID-19 info: Terviseameti veebis
V
abariigi Valitsuse eriolukorra veebileht: www.kriis.ee

Eriolukorra info Riigi Teatajas koos kõikide ametlike korraldustega

Häirekeskuse kriisiinfotelefon 1247 töötab 24h ja pakub ka psühholoogilist esmaabi. Neid inimesi, kes ei soovi või ei saa helistada, nõustatakse ka veebivestluse teel aadressil www.palunabi.ee

  Rakvere Vallavalitsuse infotelefonid : 
       329 5944 üldtelefon 
       529 0230 Janek Seidelberg (majandusspetsialist) 
       528 3430 Anneli Saaber (sotsiaalnõunik)

Rakvere Vallavalitsus töötab E-R kell 8.00 – 16.30, lõuna 12.00-12.30. Välisuksed on alates 7. detsembrist suletud!
Palume eelistada elektroonset suhtlust ja e-teenuseid! Vastuvõtule tulge ainult vältimatul vajadusel ja selleks eelenevalt registreerudes. 
Kohustuslik on kanda MASKI, desinfitseerida käed, hoida distantsi!
Ametnike kontaktid ja vastuvõtuajad: https://www.rakverevald.ee/ametnikud5

Vajalik info elanikule ja piirangud alates 11. jaanuarist:

 • Alates 24. novembrist on avalikus siseruumis (kauplus, kaubanduskeskus, apteek, perearstikeskus, raamatukogu, kontsert, laat, ühistransport, ootesaal, vallavalitsus jm siseruumid, kuhu on võimalik siseneda igal soovijal) kohustuslik kanda maski või katta nina ja suu! Samuti tuleb jälgida liikumispiirangut 2+2!
 • Valla koolid on alates 14. detsembrist kuni koolivaheaja alguseni distantsõppel. Erandina toimub Näpi Koolis õppetöö jätkuvalt kontaktõppena. Koolid korraldavad soovijatele toidupakkide jagamist, sellekohane teave edastatakse lapsevanematele e-kooli kaudu. Alates 11. jaanuarist taastub kontaktõpe kõikides üldhariduse kooliastmetes ning kutseõppeasutustes ja  kõrgkoolides. Kontaktõppe korraldamisel tuleb järgida haridus- ja teadusministeeriumi ning terviseameti juhiseid võimalikult ohutuks õppetöö läbi viimiseks.
 • Lasteaiarühmad on avatud.

 • Valla noortekeskuste uksed on suletud,  toimuvad ainult individuaalsed tegevused kokkuleppel noorsootöötajatega ja grupitegevused juhendaja juhendamisel  (kuni 10 noort + juhendaja). Tegevuste info avaldatakse jooksvalt noortekeskuste sotsiaalmeedia kanalites.

 • Päevakeskused Sõmerul ja Ubjas on alates 14. detsembrist suletud.

 • Huvitegevus ja –haridus, täienduskoolitus ja -õpe, noorsootöö ning sportimine nii lastele kui täiskasvanutele
  Alates 11. jaanuarist tohib sisetingimustes nimetatud tegevustest osa võtta kuni 11 inimest (sh treener või juhendaja). Ruumi täitumus ei tohi olla rohkem kui 50 protsenti. Välitingimustes hakkab kehtima osavõtjate arvu piirang kuni 25 inimest (sh treener või juhendaja). Tegevusi läbi viies tuleb arvestada, et üks grupp ei puutuks kokku teiste gruppidega. Samuti tuleb kinni pidada  teistest seni kehtinud usaldusmeetmetest nagu desinfitseerimisvahendite kasutamine, maskikandmise kohustus jne.

 • Spordivõistlused ja liikumisüritused nii lastele kui täiskasvanutele
  Alates 11. jaanuarist tohivad Lääne-Viru maakonnas spordivõistlused, spordi ja –liikumisüritused sisetingimustes toimuda ainult spordialaliidu võistlussüsteemis osalevatele meistriliiga võistkondadele, professionaalsetele sportlastele ning Eesti täiskasvanute ja noorte koondiste liikmetele ja kandidaatidele.
  Välitingimustes on lubatud spordivõistlused ja liikumisüritused maksimaalselt 25 osalejaga ning peab olema tagatud, et kokku ei puututa teiste rühmadega.
  Nii sise- kui välistingimustes võivad spordivõistlused, spordi ja – liikumisüritused toimuda ainult ilma pealtvaatajateta.

 • Sõmeru saun on suletud.

 • Raamatukogud Sõmerul, Uhtnas ja Lepnal on laenutuseks avatud tavapärastel aegadel. Palume jälgida maski kasutamise nõuet ja hoida teiste inimestega distantsi!

 • Uhtna hooldekodu on alates 5. augustist 2020 külastajatele suletud, pakke saab saata. Info hooldekodu telefonidel 325 7841, 5387 5004

 • Juhendid kaubandusettevõtetele, korteriühistustele, iluteenuse osutajatele, lasteaedadele jt.

 

Kasulikke linke, mida ise kasutada ja noortega jagada: 

 • Noorteinfoportaal Teeviit (sh vastavad sotsiaalmeedia kanalid) on suunatud otseselt noortele ning vahendavad aktiivselt noortele vajalikku informatsiooni neile sobivas vormis. Infokanalitest leiab juhised, õpetussõnu aga ka erinevad pakkumisi, kuidas kooskõlas riiklike juhistega oma vaba aega sisustada. Teeviida sisuloomesse on aktiivselt kaasatud ka noortest koosnev vabatahtlike meeskond. Portaali täiendatakse vene keelse infoga. https://www.teeviit.ee/
 • Töötukassa kaudu on kõikidel noortel võimalik saada karjääriinfot ja karjäärinõustamist. Eelkõige pakutakse hetkel individuaalset karjäärinõustamist kas Skype, telefoni või e-kirja kaudu. Samas töötab Töötukassa hetkel välja grupinõustamise e-lahendust, et järkata karjäärinõustamise läbiviimisega koolinooretele. Seda eriti ajal, mis lõpuklassidel on oluline teha enda edasised karjäärivalikud. Kõige asjakohasem info karjäärinõustamise kohta: https://www.minukarjaar.ee/
 • Kui noor on eriolukorra tõttu kaotanud töö, kuid kiiresti oleks vaja sissetulekut, siis Töötukassa on avanud ajutiste tööde keskkonna: https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad/
 • Noortega töötavatele inimestele eriolukorras: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/?fbclid=IwAR3FI9ms7p5n4EWHIiCRXgRNUdvyTNNZwC1fYgRXIhGq9ZIdPfZtiBjeLgk
 • Nutinoorsootöö võimalused: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/jaga-kogemust-nutinoorsootoo/
 • Abimaterjalid: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/abimaterjalid/
 • Abi ja tugi vaimse tervise probleemide korral. Vaimse tervisega toimetulek kriisiperioodil: https://peaasi.ee/
 • Ärevuse, pinge, depressiooni või mõne muu vaimse tervise häire korral aitavad erinevad nutilahendused/äpid. NT. http://enesetunne.ee/; Äpid: vaikuseminutid, "Deprest vabaks!", „Tee nii!"; „Une monitor";
 • Noortel on võimalus liituda FB-s sellise kogukonnaga nagu Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine (leia Facebookis või https://envtl.ee/). Liikumisse kuuluvad noored ja professionaalid, kellel on kas endal või lähedasel kogemus vaimse tervise häiretega ja seeläbi toetatakse üksteist kas läbi veebipesa või siis praegusel ajal 2x nädalas virtuaalsete vestlustubade kaudu.
 • Noorte võimalused panustada enda kogukonna tegevustesse: Jälgida ning jagada Vabatahtlike Väravat aadressil www.vabatahtlikud.ee, kuhu Kodukant on koostanud juhised abistamiseks nii kogukondadele kui vabatahtlikele. Juhised on nüüdseks saadaval ka inglise keeles ning peagi lisatakse juhised ka vene keeles. 
 • Hea Kodanik portaalil www.heakodanik.ee, kuhu Vabaühenduste Liit on lisanud juhised näiteks kulude abikõlblikkuses eriolukorras ning ka näpunäited, kuidas olla hea kodanik halval ajal

 

 

Kuidas saan teisi aidata?

Kui oled terve ja soovid vabatahtlikuna panustada ning hätta jäänud inimesi abistada, alusta enda lähedalt. Jälgi ametlikke kutseid ja kasuta vabatahtliku tegevuse leidmiseks usaldusväärseid kanaleid.

Lihtsad poeskäigu reeglid, mis kaitsevad sind ja teisi:

 • Kanna maski!
 • Väldi haigena poe külastamist
 • Ära muretse, kaupa jagub kõigile
 • Desinfitseeri või pese käsi enne ja pärast poeskäiku
 • Mõtle eelnevalt ostud läbi, et poeskäik kulgeks kiiresti
 • Hoia vähemalt kahemeetrist vahemaad teiste külastajate ja kaupluse töötajatega
 • Külasta poodi üksi, ära võta lapsi kaasa

 

 

Elutähtsate teenuste pakkujad

 KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI  112
 Päästeameti info hädaolukorras  1524
 
https://www.rescue.ee/et/haedaolukorraks-valmisolek-1
 Elektrilevi rikked 24 h  1343

 Rakvere Vesi  AS (Aivar Lõhe)

 Kunda Vesi OÜ (Laine Parovart)

 502 8131

 565 5092

 Adven Eesti AS (Liivi Lilienthal)

 Avariitelefon

 775 1755

 5866 7166

 Vallateede ja -tänavate hooldus (Rainis Tõnnison)

 Riigiteede maanteeinfo 24 h

 512 9231

 1510, 614 0500

 Vallavanem Maido Nõlvak  527 5488
 Abivallavanem Viktor Häninen
 (vee- ja kütteavariid vallas)
 527 7233