COVID-19 ja eriolukorra info

3.05.21
 Rakvere Vallavalitsus töötab E-R kell 8.00 – 16.30, lõuna 12.00-12.30.
Palume võimalusel eelistada elektroonset suhtlust ja kasutada e-teenuseid! Küsimustele vastame hea meelega nii telefoni kui e-posti teel. Vastuvõtule tulek palume eelnevalt kokku leppida. Ametnike kontaktid ja vastuvõtuajad: https://www.rakverevald.ee/ametnikud5 
Üldtelefon 329 5944

Vajalik info ja tugi elanikule
 

 

Kasulikke linke, mida ise kasutada ja noortega jagada

 • Noorteinfoportaal Teeviit (sh vastavad sotsiaalmeedia kanalid) on suunatud otseselt noortele ning vahendavad aktiivselt noortele vajalikku informatsiooni neile sobivas vormis. Infokanalitest leiab juhised, õpetussõnu aga ka erinevad pakkumisi, kuidas kooskõlas riiklike juhistega oma vaba aega sisustada. Teeviida sisuloomesse on aktiivselt kaasatud ka noortest koosnev vabatahtlike meeskond. Portaali täiendatakse vene keelse infoga. https://www.teeviit.ee/
 • Töötukassa kaudu on kõikidel noortel võimalik saada karjääriinfot ja karjäärinõustamist. Eelkõige pakutakse hetkel individuaalset karjäärinõustamist kas Skype, telefoni või e-kirja kaudu. Samas töötab Töötukassa hetkel välja grupinõustamise e-lahendust, et järkata karjäärinõustamise läbiviimisega koolinooretele. Seda eriti ajal, mis lõpuklassidel on oluline teha enda edasised karjäärivalikud. Kõige asjakohasem info karjäärinõustamise kohta: https://www.minukarjaar.ee/
 • Kui noor on eriolukorra tõttu kaotanud töö, kuid kiiresti oleks vaja sissetulekut, siis Töötukassa on avanud ajutiste tööde keskkonna: https://www.onlineexpo.com/ee/ajutised-tookohad/
 • Noortega töötavatele inimestele eriolukorras: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/?fbclid=IwAR3FI9ms7p5n4EWHIiCRXgRNUdvyTNNZwC1fYgRXIhGq9ZIdPfZtiBjeLgk
 • Nutinoorsootöö võimalused: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/jaga-kogemust-nutinoorsootoo/
 • Abimaterjalid: https://entk.ee/noortevaldkonnale-eriolukorras/abimaterjalid/
 • Ärevuse, pinge, depressiooni või mõne muu vaimse tervise häire korral aitavad erinevad nutilahendused/äpid. NT. http://enesetunne.ee/; Äpid: vaikuseminutid, "Deprest vabaks!", „Tee nii!"; „Une monitor";
 • Noortel on võimalus liituda FB-s sellise kogukonnaga nagu Eesti Noorte Vaimse Tervise Liikumine (leia Facebookis või https://envtl.ee/). Liikumisse kuuluvad noored ja professionaalid, kellel on kas endal või lähedasel kogemus vaimse tervise häiretega ja seeläbi toetatakse üksteist kas läbi veebipesa või siis praegusel ajal 2x nädalas virtuaalsete vestlustubade kaudu.
 • Noorte võimalused panustada enda kogukonna tegevustesse: Jälgida ning jagada Vabatahtlike Väravat aadressil www.vabatahtlikud.ee, kuhu Kodukant on koostanud juhised abistamiseks nii kogukondadele kui vabatahtlikele. Juhised on nüüdseks saadaval ka inglise keeles ning peagi lisatakse juhised ka vene keeles. 
 • Hea Kodanik portaalil www.heakodanik.ee, kuhu Vabaühenduste Liit on lisanud juhised näiteks kulude abikõlblikkuses eriolukorras ning ka näpunäited, kuidas olla hea kodanik halval ajal.
Valitsus leevendab järk-järgult COVID-19 piiranguid alates 26. aprillist, loe täpsemalt siit

Kehtivad piirangud alates 3. maist 2021:

 • Koolid: 1.-4. klassi ja 9. klassi õpilased on kontaktõppel koolis, 5.-8. klass jätkavad distantsõppes.
 • Hariduslike erivajadustega õpilaste õpe võib jätkuda kontaktõppena, arvestades õpilaste individuaalset õppimissuutlikkust ja neile tõhustatud või eritoe tagamise vajadust, mida kodustes oludes pakkuda ei suudeta
 • Lasteaiad töötavad tavapärases korras.
 • Huviharidus, huvitegevus, noorsootöö  ja sport: sisetingimustes tuleb järgida 2+2 reeglit, osalejad peavad kandma maske. Koos tohib tegevuses osaleda kuni kaks inimest (näiteks juhendaja ja juhendatav), kes peavad hoidma teiste ruumis viibijatega distantsi. Rühmatreeningud ja muud rühmategevused ei ole lubatud. Ruumi täituvus võib olla kuni 25%. Välitingimustes kõiki neid tegevusi läbi viia kuni 10-liikmelises rühmas.
 • Spordi- ja liikumisüritused on lubatud õues maksimaalselt 150-le inimesele, kes peavad olema kuni 10-liikmelistes rühmades (kaasa arvatud juhendaja), rühmad omavahel kokku puutuda ei tohi. Üritus peab lõppema hiljemalt kell 21.
 • Päevakeskused on Sõmerul ja Ubjas ühistegevusteks ja üritusteks suletud.
 • Raamatukogud Sõmerul, Uhtnas ja Lepnal on taas avatud tavapärastel aegadel. Kehtib siseruumide täituvuse nõue kuni 25% ja 2+2 nõue. Samuti tuleb jätkuvalt kanda kaitsemaski.
 • Uhtna hooldekodu on külastajatele suletud, pakke saab hooldekodusse saata. Info hooldekodu telefonidel 325 7841, 5387 5004
 • Sõmeru saun on suletud.
 
 • Olukord paraneb, jätkame õigel teel. Meie ühiste pingutuste tulemusel väheneb nii koroonaviirusega nakatunute kui ka haiglaravi vajavate koroonapatsientide arv. Siiski on haigestumise tase veel väga kõrge. Kui püsime õigel teel, saame naasta samm-sammult tavapärase elukorralduse juurde.
 • Jääme ettevaatlikuks, et piirangute leevendamine ei tooks kaasa haigestumise uut kasvu. Hoidume reisimisest ning järgime endiselt kõiki viiruse leviku vähendamiseks kehtestatud reegleid. Liigume rohkem õues, kuid hoiame ka seal teiste inimestega turvalist vahemaad ning väldime kogunemisi ja pidusid. Iga inimese vastutustundlik käitumine aitab võimalikult tavapärase elukorralduse taastumisele kaasa.
 • Aitame eakamad vaktsineerima, et kaitsta neid raske haigestumise eest. Veendume, et meie üle 65-aastased lähedased mõistaksid enda vaktsineerimise olulisust ning annaksid vaktsineerimissoovist oma perearstikeskusele teada. Juba mais avaneb vaktsineerimise võimalus järk-järgult ka teistele soovijaile. Rohkem infot leiad leheküljelt vaktsineeri.ee.
 • Pöörame ka tööl tähelepanu vaimsele tervisele. COVID-19 levik on toonud kaasa vajaduse pöörata senisest enam tähelepanu ka psühhosotsiaalsele ohule töökeskkonnas, kuna viiruse levikust põhjustatud uus olukord ning ebakindlus, aga ka pikemaajalisel kaugtööl tekkinud üksindus, suur töökoormus ning töö ja pereelu segunemine võivad ohustada töötajate tervist. Seetõttu on oluline neil teemadel avatult meeskonnas rääkida ning vajadusel kaasata professionaalset abi. Rohkem infot leiad portaalist tööelu.ee.

Kuidas saan teisi aidata?

Kui oled terve ja soovid vabatahtlikuna panustada ning hätta jäänud inimesi abistada, alusta enda lähedalt. Jälgi ametlikke kutseid ja kasuta vabatahtliku tegevuse leidmiseks usaldusväärseid kanaleid.

Lihtsad poeskäigu reeglid, mis kaitsevad sind ja teisi:

 • Kanna maski!
 • Väldi haigena poe külastamist
 • Ära muretse, kaupa jagub kõigile
 • Desinfitseeri või pese käsi enne ja pärast poeskäiku
 • Mõtle eelnevalt ostud läbi, et poeskäik kulgeks kiiresti
 • Hoia vähemalt kahemeetrist vahemaad teiste külastajate ja kaupluse töötajatega
 • Külasta poodi üksi, ära võta lapsi kaasa

 

 

Kiirviited

Naase täislehele
Selleks tegevuseks pead olema sisselogitud!