Kuidas hädaolukorras käituda ja kust infot saada

Vajaliku info leiab veebilehelt: kriis.ee

 

Elutähtsate teenuste pakkujad

 KIIRABI, PÄÄSTE, POLITSEI  112
 Päästeameti info hädaolukorras  1524
 
https://www.rescue.ee/et/haedaolukorraks-valmisolek-1
 Elektrilevi rikked 24 h  1343

 Rakvere Vesi  AS (Aivar Lõhe)

 Kunda Vesi OÜ (Laine Parovart)

 502 8131

 565 5092

 Adven Eesti AS (Liivi Lilienthal)

 Avariitelefon

 775 1755

 5866 7166

 Vallateede ja -tänavate hooldus (Rainis Tõnnison)

 Riigiteede maanteeinfo 24 h

 512 9231

 1510, 614 0500

 Vallavanem Maido Nõlvak  527 5488
 Abivallavanem Viktor Häninen
 (vee- ja kütteavariid vallas)
 527 7233

 

 

Kemikaaliettevõtete väline elanikkonnakaitse kava

 
Kaitsekava eesmärk on teavitada elanikkonda Eesti ida regioonis asuvatest suurõnnetuse ohuga ja ohtlikest ettevõtetest, nendes käideldavatest kemikaalidest, ohutust tagavatest meetmetest, ettevõtete üle järelevalvet tegevate ja õnnetustele reageerijate valmisolekust ja õnnetusejärgsetest tegevustest ning anda käitumisjuhised võimalikuks õnnetusjuhtumiks. Dokumendis antud teadmised ja juhised rakenduvad ettevõttes aset leidnud kemikaaliõnnetuse korral. 
 
 
Rakvere vallale lähimateks ettevõteteks on Rakvere lihakombinaat Roodeväljal, AS Estonian Cell Kundas ja AS Viru Õlu Haljalas.

Rakvere linna ja Rakvere valla ühine kriisikomisjon

25.11.19

Esimees Triin Varek (Rakvere linnapea) - tel 502 8191, e-post: triin.varek[at]rakvere.ee
Aseesimees Maido Nõlvak (Rakvere vallavanem) - tel 527 5488, e-post: maido.nolvak[at]rakverevald.ee

Liikmed:

Andres Jaadla              
Mati Jõgi                              
Moonika Pitkve 
Lennart Korbe
Kristel Mänd
Viktor Häninen
Rainis Tõnnison
Janek Seidelberg
Janne Lainjärv 
Tarvo Plotnik
Kristi Fuchs
Heido Tammekand
Aivar Lõhe
Piret Vares
Mati Väljaots
Adven Eesti AS esindaja