Üldplaneeringud

Rakvere vallas on koostamisel uus Rakvere valla üldplaneering, mille koostamise protsessi materjalid on leitavad üldplaneeringu lehe alamjaotusest.

Uue üldplaneeringu kehtestamiseni kehtivad Rakvere valla haldusterritooriumil järgmised üldplaneeringud: