Ametnikud

14.12.20
 

Ametinimetus, ametijuhend

Tegevusvaldkond

Nimi,
vastuvõtuajad            

Puhkuste ajakava 2020.a    Telefon/e-post

Haridus                       

Vallavanem Ametiasutuse töö korraldamine, valla esindamine Maido Nõlvak

13.07-26.07
11.09-17.09

Tel 329 5940, 527 5488 
maido.nolvak@rakverevald.ee

kõrgem

Abivallavanem

Vee- ja soojamajandus

Viktor Häninen
E 13-15

03.08-21.08
22.09-30.09

Tel 329 5942, 527 7233
viktor.haninen@rakverevald.ee

kõrgem
Finantsnõunik Eelarve ja finantsplaneerimine

Reet Keskküla

ETKNR
9-12 ja 13-16

23.03-29.03
01.06-07.06
27.07-09.08
24.08-06.09

Tel 329 5949
reet.keskkula@rakverevald.ee

kõrgem
Raamatupidamine (TL) Arvete tasumine, väljastamine, sularahaarveldused

Luule Alatsei
Kristel Nõmm
Kaili Ruberg

 

Tel 322 1888  
Tel 322 1550

luule.alatsei@rakverevald.ee
kristel.nomm@rakverevald.ee
kaili.ruberg@rakverevald.ee

 

 Vallasekretär,
 andmekaitse spetsialist

Vallavalitsuse ja volikogu istungid, õigusaktid, andmekaitse 

Sirje Veiman
N  9-12 ja 13-16

02.01-05.01
06.07-12.07
10.08-16.08

Tel 327 8262, 5307 7167
sirje.veiman@rakverevald.ee

kõrgem

 Jurist

Personalitöö, töökeskkond, istungite ettevalmistus Eveli Indov 11.02-18.02
20.07-02.08
14.09-20.09


Tel 329 5943
eveli.indov@rakverevald.ee

kõrgem

 Juhiabi 

Avalduste vastuvõtt, dokumendihaldus, arhiiv,
lapse sünni registreerimine, elukoha toimingud, tõendite väljastamine, valla veebileht

Janne Lainjärv
ENR  9-12 ja 13-16

13.01-19.01
18.05-24.05
13.07-26.07
10.08-16.08

Tel 329 5944
janne.lainjarv@rakverevald.ee

kõrgem


 Arendus- ja   planeerimisspetsialist
 

Üld- ja detailplaneeringud, arengukava,  arendus- ja toetusprogrammid, MTÜde nõustamine Kaire Kullik 02.01-03.01
20.07-07.08
21.09-05.10
21.12-31.12

Tel 322 0846, 506 9623
kaire.kullik@rakverevald.ee

kõrgem

 Maanõunik

Maakorralduslikud küsimused, aadressandmed, maamaksud

Jaan Kangur
N 9-12 ja 13-16

 

Tel 322 1025
jaan.kangur@rakverevald.ee

kõrgem

 Heakorraspetsialist

Heakord, mänguväljakud, raieload, hulkuvad loomad, Tõrma kalmistu haldamine

Maia Simkin
E  9-11

01.07-26.07

Tel 322 1730, 527 7235
maia.simkin@rakverevald.ee

kõrgem

 Majandusspetsialist 

Teede ja tänavate korrashoid, teederegister, välisvalgustuse hooldamine, lumetõrje

Rainis Tõnnison
N 9-12 ja 13-16

11.05-24.05
20.07-09.08
09.11-15.11

Tel 329 5945, 512 9231
rainis.tonnison@rakverevald.ee

kõrgem
 
 Majandusspetsialist
 
Elamu- ja kommunaalmajanduse küsimused, jooksvad haldus- ja majandusküsimused Janek Seidelberg 20.04-26.04
06.07-12.07
14.09-20.09
21.12-03.01

Tel 329 5945, 529 0230
janek.seidelberg@rakverevald.ee

kutsekeskharidus
 Keskkonnakaitsespetsialist Loodushoid, keskkonnakaitse, jäätmed, maakorralduslikud küsimused Sandra Schmidt 10.-21.08 Tel 5193 1280
sandra.schmidt@rakverevald.ee
kõrgem

 Ehitusjärelevalve insener

Ehitus- ja kasutusload, kaeveload, projekteerimistingimused, ehitisregister, ehitusjärelevalve

Inge Liivak
E  9-11
N 9-12 ja 13-16

29.06-17.07
10.08-16.08
19.10-25.10

Tel 329 5947
inge.liivak@rakverevald.ee

kõrgem

 Sotsiaalnõunik

Sotsiaaltoetused ja -teenused, hooldekodusse paigutamine, eestkoste seadmine täisealisele isikule

Anneli Saaber
E 9-11
N 9-12  ja 13-16

22.06-28.06
13.07-26.07
08.10-14.10
21.12-31.12

Tel 329 5948, 528 3430
anneli.saaber@rakverevald.ee

kõrgem

 
 Sotsiaaltööspetsialist

Sotsiaaltoetused ja -teenused Mirje Reinumäe

E 9-11
N 9-12  ja 13-16

25.02-02.03
22.06-12.07
03.08-09.08

Tel 327 8264, 528 8686
mirje.reinumae@rakverevald.ee

kõrgem


 Kultuurinõunik 

Kultuuri- ja vaba aja tegevused,  üritused ja huviringid, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine,
Sõmeru päevakeskuse tegevus

Siiri Saarmets

29.06-26.07
10.08-16.08

Tel 322 1021, 5336 4604
siiri.saarmets@rakverevald.ee

kõrgem

 
 Lastekaitsespetsialist 

Lastekaitsealased küsimused, koolikohustuse täitmise jälgimine, töö eestkoste- ja asendushooldusperedega

Kristi Palu

 

Tel 329 5946, 520 7013
kristi.palu@rakverevald.ee

kõrgem
 Haridus- ja noorsootöönõunik Valla hariduselu, huvihariduse- ja noorsootöö juhtimine ning korraldamine, õpilasliinid Monica Jaanimets 01.07-07.08

Tel 322 1132, 5866 4670
monica.jaanimets@rakverevald.ee

kõrgem

 Noorsootööspetsialist (TL)

Noorsootöö, noorte huvitegevus, laagrid, ühisüritused, projektitöö, üldkasulikule tööle suunatud alaealiste juhendamine

Piret Laidroo 
Vastuvõtt kokkuleppel
Sõmeru Noorte Loodus- ja Tehnikamajas
aadressil Kooli 2a Sõmeru 

02.01-12.01
23.03-05.04
22.06-03.08

Tel 5302 1521
piret.laidroo@rakverevald.ee

kõrgem
Spordi- ja tervisedenduse spetsialist (TL) Sporditöö, tervisedendus, turvalisus, spordiürituste korraldamine Siiri Kohver 13.05-22.05
13.07-02.08

Tel 5301 9590
sport@rakverevald.ee
siiri.kohver@rakverevald.ee

 kõrgem


Kultuuritöötaja (TL)

Sõmeru päevakeskuse tegevus, kultuuriürituste korraldamine, Sõmeru keskusehoone ruumide rendileandmine

Eva Linda Roost

06.07-19.07
17.08-24.08
18.12; 21.12-31.12

Tel 322 1021, 53032470
evalinda.roost@rakverevald.ee

 kõrgem

IT-nõunik (TL) IKT arendamine Mario Mikvere 06.07-24.07
02.09-11.09

Tel 327 8266, 515 3752
mario.mikvere@rakverevald.ee

 kõrgem


Ametnike palgaandmed on avalikustatud Avaliku teenistuse veebilehel.

*TL - töölepingu alusel töötaja

 

Toimetaja: JANNE LAINJÄRV