« Tagasi

Volikogu istung toimub 21. oktoobril kell 16.00

Rakvere Vallavolikogu istung toimub 21.10.2020 algusega kell 16.00 Sõmeru keskusehoone suures saalis.

PÄEVAKORD:

  1. Valitsemiseks mittevajaliku vallavara võõrandamine. Ettekanne: Maido Nõlvak
  2. Rakvere valla eelarvestrateegia 2021-2024 (EELNÕU). Ettekanne: Reet Keskküla
  3. Vallavara otsustuskorras võõrandamine. Ettekanne: Jaan Kangur
  4. Arvamuse andmine geoloogiliste uuringute loa taotlusele Veltsi II uuringuruumis. Ettekanne: Sandra Schmidt
  5. Määruste kehtetuks tunnistamine (EELNÕU). Ettekanne: Anneli Saaber
  6. Raske ja sügava puudega lastele sotsiaalteenuste osutamiseks eraldatud rahaliste vahendite kasutamine (EELNÕU) .Ettekanne: Anneli Saaber
  7. Vanemate poolt kaetavate kulude määra kehtestamine Rakvere valla koolieelsetes lasteasutustes (EELNÕU). Ettekanne Monica Jaanimets
  8. Rakvere valla koolide hoolekogude moodustamine ja töökord määruse muutmine (EELNÕU). Ettekanne Monica Jaanimets
  9. Kooli pidaja esindaja määramine Uhtna Põhikooli hoolekogusse. Ettekanne Monica Jaanimets