Hooldekodu avab detsembris külastusruumi

Uhtna hooldekodu keldrikorrusel algasid renoveerimistööd eesmärgiga seada sisse puhke- ja külastusruum, kus hooldekodu elanikud saavad oma külalistega kohtuda ja juttu vesta.

Külastusruumi kasutusele võtmine annab hooldekodu elanikele võimaluse tunda rõõmu vahetust kohtumisest lähedastega ja aitab oluliselt vähendada võimalikku nakkushaiguste levikut. Külastusruumi kasutamisel on vajalik järgida hooldekodu poolt kehtestatud käitumisjuhiseid. Kõik külastused tuleb ette registreerida.

Külastusruum avatakse detsembri alguses. Seni kehtib hooldekodus külastuspiirang. Koroonaohu tõttu ja seoses sügisese viiruste levikuga külastajaid hoolealuste eluruumidesse ega teistesse hooldekodu ruumidesse ei lubata. Juhatajaga eelneval kokkuleppel on võimalus korraldada külastusi hooldekodu õuealal, arvestades kõiki  haigestumise ennetusmeetmeid.

Info hooldekodu telefonidel 325 7841, 5387 5004