Rakvere Vallavalitsus kuulutas välja konkursi Uhtna põhikooli direktori leidmiseks

Rakvere Vallavalitsus võtab konkursi korras ametisse Uhtna Põhikooli direktori.

Tööle asumise aeg: 01.09.2020

Töökoht: Nooruse 18, Uhtna alevik 44202 Lääne-Virumaa

Direktori tööülesanded:

 • täidab talle õigusaktide, töölepingu ja ametijuhendiga pandud ülesandeid
 • tagab kooli tulemusliku ja häireteta töö ning kooli arengukava, õppekava ja kodukorra täitmise
 • vastutab õppe- ja kasvatustegevuse ning muu kooli tegevuse, kooli üldseisundi ja arengu ning rahaliste vahendite õiguspärase ja otstarbeka kasutamise eest
 • esitab kooli pidajale kooli eelarve projekti ja kooskõlastab investeeringuvajadused
 • esindab kooli

Ootused kandideerijale:

 • vastavus kvalifikatsioonile
 • kasuks tuleb eelnev töökogemus juhina
 • hea suhtlemisoskus
 • strateegilise planeerimise oskus
 • valmidus meeskonnatööks ja hea organiseerimisoskus
 • hea pingetaluvus

Uhtna Põhikool pakub võimalust töötada koos tegusa koolikollektiiviga, mida toetab aktiivne kogukond, motiveerivat töötasu ja enesearengut läbi koolituste ja kooli arendamise.

Uhtna Põhikool asub isikupärase arhitektuuriga hoones. Kool on väärika ajalooga ja hea potentsiaaliga piirkonna haridustempel.

Kandideerijal palume esitada järgnevad dokumendid:

 • avaldus
 • CV
 • motivatsioonikiri
 • magistrikraadi tõendav dokument

Dokumendid palume esitada vallavalitsusele 25. juuliks 2020 aadressil Kooli 2, Sõmeru alevik, 44305 Rakvere vald või e-postiaadressil vallavalitsus@rakverevald.ee

Täiendav info:

Monica Jaanimets
monica.jaanimets@rakverevald.ee
tel 322 1132, 5866 4670