Roodevälja küla, Terminali tee 10 ja Raja kinnistute detailplaneeringu avalik arutelu

Rakvere Vallavalitsuse 05.02.2020 korraldusega nr 46 võeti vastu Roodevälja küla, Terminali tee 10 ja Raja kinnistute detailplaneering (AS Sweco Projekt, töö nr 14410-0048) ning suunati avalikule väljapanekule perioodil 24.02.2020-09.03.2020. Avaliku väljapaneku perioodil esitas piirinaaber Põllumeeste ühistu KEVILI volitatud esindaja Derling Primus OÜ vahendusel detailplaneeringu kohta oma vastuväited, millele vastati 09.04.2020. Vastuväited olid peamiselt seotud Raja kinnistul asuva Teravilja tee kasutamise ja hooldamisega.

Tulenevalt eriolukorra reeglitest ei olnud võimalik korraldada avalikku arutelu 45 päeva jooksul peale avaliku väljapaneku lõppemist. Avalik autelu toimub 16. juulil 2020 kell 14:00 Sõmeru keskusehoones.

Detailplaneeringu materjalidega on võimalik elektrooniliselt tutvuda Rakvere valla veebilehel.