Kortermajale pakendijäätmete tasuta vedu

Inimeste motiveerimiseks pakendijäätmeid liigiti koguma peab nende ära andmine olema võimalikult mugav. Selleks pakub Tootjavastutusorganisatsioon OÜ (TVO) kortermajadele võimalust võtta kasutusele isiklik pakendijäätmete kogumisvahend. Konteineri tühjendamise ja sisu taaskasutuse kulud kannab TVO.

Teenust on võimalik esialgu kasutada Sõmeru, Uhtna ja Ussimäe korteriühistutel.

TEENUSE KIRJELDUS

Teenuse kasutamiseks tuleb kortermajal tellida endale sobiva mahuga kogumisvahend. Konteineri suuruse valikul võiks arvestada, et korrektsel sorteerimisel kolib vähemalt pool senise segaolmejäätme konteineri sisust pakendikonteinerisse kuna pakendite osakaal koduses jäätmetekkes on mahult üle 60%. 

Erinevates piirkondades on erinevad võimalused kogumisvahendi tühjendussageduse valikuks ja seda on samuti oluline jälgida kasti suuruse valikul.

Maksimaalsed tühjendussagedused erinevates piirkondades
Jäätmekäitleja hinnakiri ja nõuded kogumisvahendile

Pakendikonteinerisse sobivad kõik kodumajapidamises tekkinud pakendijäätmed ja need tuleb sinna panna lahtiselt. Pakendijäätmed peavad olema täiesti tühjad, vajadusel loputatud. 

Vaata ka TVO sorterimisjuhenditest.

TVO kannab kogumisvahendi tühjendamise ja pakendijäätmete käitlemise kulud.
Konteineri paigaldamise ühekordse kulu, kogumisvahendi rendi (või ostu) kulu ja vajadusel lukkude/tõkete (värav, prügimaja, tabalukk) avamise kulud kannab kortermaja ise vastavalt Ragn-Sells AS hinnakirjale. Viimased tuleks täpsustada suheldes otse Ragn-Sells AS-ga.

Juhul, kui pakendikonteiner sisaldab olulisel määral prügi või määrdunud pakendeid, siis kogumisauto konteinerit ei tühjenda ning korteriühistul tuleb tasuda tühisõit vastavalt teenusepakkuja hinnakirjale. Lisaks tuleb korteriühistul endal hoolitseda mittevastavate jäätmetega pakendikonteineri tühjendamise või sisu ümbersorteerimise eest.

Loe lähemalt ja telli konteiner siit: https://tvo.ee/teenused/kortermaja