Vallavalitsuses alustas tööd uus finantsnõunik

Rakvere Vallavalitsuse finantsnõunikuna asus 23. augustil tööle Katrin Vellema.

Katrin on lõpetanud Tallinna Ülikooli psühholoogia erialal ja omandanud rahvusvahelise finantsjuhtimise kutse Rahvusvahelise Raamatupidajate Assotsiooni juures 2009. aastal. Hetkel on tal käsil strateegilise juhtimise magistrikraadi kaitsmine Tartu Ülikoolis.

Viimased kaksteist aastat on Katrin töötanud riigiaktsiaseltsis Eesti Teed AS, kus tema vastutusalas oli ettevõtte finants- ja personalivaldkonna tegevuste arendamine ja juhtimine.

Finantsnõuniku ülesandeks on valla finantsvaldkonna juhtimine, eelarvestrateegia koostamine ja analüüs, eelarve planeerimine, finantsarvestuse ja raamatupidamise töö korraldamine, hallatavate asutuste nõustamine eelarvestamisega seonduvates küsimustes.

Katrini poole võib pöörduda tel 329 5949 või e-postil: katrin.vellema@rakverevald.ee