Pakume tööd noorsootöötajale

Sõmeru Noortekeskus ootab tööle särasilmset noorsootöötajat, kelle ülesandeks on korraldada avatud noorsootööd ja toetada igakülgselt noorte arengut.

Mida noorsootöötaja teeb?

 • innustab ja on heaks eeskujuks oma suhtumise, käitumise ja sõnakasutusega
 • on suur kõrv, kes kuulab ära noorte mured ja vajadused, märkab ja jagab individuaalset tähelepanu
 • on võrgustikuliige, kes vahendab noore huve ning soove
 • aitab avastada ja arendada noorte andeid
 • osaleb noortele suunatud tegevuste ja projektide planeerimisel ja läbiviimisel
 • loob usaldusliku keskkonna, kus noored ise algatavad, korraldavad ning teostavad oma ideid
 • panustab noortelaagrite ja -maleva korraldamisse
 • haldab sotsiaalmeedia lehte ja vahendab noorteinfot

Mida Sinult ootame?

 • positiivset ellusuhtumist ja initsiatiivikust, ausust ja usaldusväärsust
 • head pingetaluvust, organiseerimisvõimet
 • head suhtlemis- ja meeskonnatöö oskust
 • valmisolekut töötada õhtustel aegadel ja vajadusel ka nädalavahetusel
 • koostöövalmidust teiste valla hallatavate asutustega ja valla noortekeskustega
 • sinu kandideerimist toetab noorsootöötaja kutse, kõrgharidus ja/ või varasem töökogemus noortega
 • B-kategooria juhiluba

Mida Sulle omalt poolt pakume?

 • huvitavat tööd ja eneseteostust
 • koolitus- ja arenguvõimalusi
 • võimalust kaasa rääkida noorsootöö arendamises ja uuendustes
 • võimalust ellu viia  noortega seotud ideid
 • toredat meeskonda

Rakvere Vallavalitsus sõlmib noorsootöötajaga tähtajatu töölepingu.
Tööle asumise aeg esimesel võimalusel.

Kandideerimiseks saada oma CV ja motivatsioonikiri e-posti aadressile vallavalitsus@rakverevald.ee  hiljemalt 20. septembril 2021.

Lisainformatsioon telefonil 5302 1521 (Piret)