Töötukassa värbamispäev

Töötukassa Lääne-Virumaa osakond korraldab värbamispäeva 20. aprill kell 10.00-14.00 Rakvere Spordikeskuses. Ürituse eesmärk on viia kokku tööandjad ja tööotsijad (sh Ukraina kodanikud).