Tõusis ühekordne sünnitoetus

Rakvere vallavolikogu kinnitas 2023. aasta ühekordse sünnitoetuse suuruseks 400 eurot.

Lapse sünnitoetus on ühekordne pere sissetulekust sõltumatu toetus, mida on õigus taotleda lapse seaduslikul esindajal, kelle elukoht rahvastikuregistri andmetel on vähemalt üks kuu enne lapse sündi olnud Rakvere vald ning tingimusel, et lapse elukohaks registreeritakse samuti Rakvere vald.

Rakvere vallas makstava ühekordse matusetoetuse suuruseks jäi endiselt 300 eurot.

 

Foto: pexels.com