Blanketid

10.01.23

Täidetud blanketid võib laadida alla ning saata digitaalselt allkirjastatuna (formaat *.rtf) vallavalitsuse e-postiaadessil: vallavalitsus@rakverevald.ee või trükkida paberile (formaat *.pdf), täita käsitsi ja saata posti teel aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik 44305 Lääne-Virumaa.

E-vormide täitmiseks logige sisse. Teie isik tuvastatakse ID-kaardi või Mobiil-ID abil. Keskkonda sisenedes kuvatakse Teile rahvastikuregistri andmetega eeltäidetud vorm. Vorm tuleb digitaalselt allkirjastada.

Lehekülje allservas on elektroonse lihtkirja vorm, mida võib kasutada vabas vormis pöördumise saatmiseks vallavalitsusele. Lihtkiri suunatakse peale digitaalselt allkirjastamist otse vallavalitsuse dokumendiregistrisse.

Elukoha registreerimine

Täpsem info elukoha registreerimise kohta

E-elukohateate esitamine keskkonnas: rahvastikuregister.ee

 e-teenus

 Nõutav kõigi osapoolte digiallkiri

Elukohateade  *.pdf  prinditav või elektroonselt täidetav

Isikukoodi taotlus

 *.pdf

 prinditav

Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte saamiseks  *.pdf   prinditav või elektroonselt täidetav


Ehitus

Ehitisregistri taotlused (projekteerimistingimuste taotlus, ehitusteatis, kasutusteatis, ehitusloa taotlus, kasutusloa taotlus jm) esitatakse elektroonilises ehitisregistris

 www.ehr.ee

Detailplaneeringu algatamise taotlus

 *.docx

Kaeveloa taotlus

 *.rtf

Puurkaevu asukoha kooskõlastustaotlus  *.rtf

 

Kaubandus, teenindus

Täpsemalt kaubandustegevuse korraldamisest

Majandustegevuse registri blanketid ja juhendid 

  www.ehr.ee

Välireklaami paigaldamise taotlus

 *.rtf

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

 *.rtf         *.pdf

Avaliku ürituse turvaplaan   *.rtf        *.pdf


Sotsiaaltoetused, õpilastoetused, lastekaitse

Täpsem info toetuste taotlemise kohta

Riikliku toimetulekutoetuse taotlus

 

 *.rtf  

Abivajadusest sõltuva toetuse taotlus (küttetoetus, tervisetoetus ravimitele ja prillidele, muu ühekordne toetus)

 

 *.rtf

Ranitsatoetuse taotlus   e-vorm  *.rtf
Gümnaasiumitoetuse taotlus  e-vorm  

Sünnitoetuse avaldus

 e-vorm

 *.rtf

Matusetoetuse avaldus

 e-vorm

 *.rtf

Koduteenuse taotlus

 

 *.rtf

Hooldekodusse paigutamise avaldus     *.rtf

Avaldus hooldaja määramiseks

 

 *.rtf

Puudega lapse hooldajatoetuse avaldus

   *.rtf

Represseeritu maamaksusoodustuse avaldus

 

 *.rtf

Õpilase bussipiletite hüvitamise avaldus 

 

 *.rtf

Avaldus väljaspool valda asuvasse lasteaeda koha taotlemiseks  e-vorm  *.rtf
Avaldus lasteaia toiduraha 50%liseks kompenseerimiseks (väljaspool valda lasteaias käivatele lastele)    *.rtf

Teade abivajava lapse kohta

   *.rtf


Huviharidus

Täpsem info huvihariduse rahastamise kohta

Teenuse pakkuja taotlus Rakvere valla laste ja õpilaste huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks *.rtf


Jäätmemajandus ja heakord

Täpsem info korraldatud jäätmeveo kohta

Taotlus korraldatud jäätmeveost tähtajaliselt vabastamiseks

 *.rtf

Jäätmemahuti tühjendussageduse muutmise taotlus  *.rtf
Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks  *.rtf
Raieloa taotlus  *.rtf

 

Tõrma kalmistu

Avaldus hauaplatsi kasutamiseks

 *.rtf


Sotsiaalkindlustusameti blanketid

Haigekassa blanketid

E-teenused portaalis Eesti.ee

 

Kiri vallavalitsusele (kindlasti digitaalselt allkirjastada!)

Tärniga väljad on kohustuslikud. Palun logige ID-kaardiga sisse, täitke avaldus ja allkirjastage digitaalselt! Seejärel jõuab Teie avaldus meie dokumendisüsteemi.

1. Avaldaja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik

2. Vastust soovin