Blanketid

23.08.21

Täidetud blanketid võib laadida alla ning saata digitaalselt allkirjastatuna (formaat *.rtf) vallavalitsuse e-postiaadessil: vallavalitsus@rakverevald.ee või trükkida paberile (formaat *.pdf), täita käsitsi ja saata posti teel aadressil Kooli 2 Sõmeru alevik 44305 Lääne-Virumaa.

Lehekülje allservas on digitaalse lihtkirja vorm, mida võib kasutada vabas vormis pöördumise saatmiseks vallavalitsusele. Lihtkiri suunatakse peale digitaalselt allkirjastamist otse vallavalitsuse dokumendiregistrisse.

Elukoha registreerimine

Täpsem info elukoha registreerimise kohta

E-elukohateate esitamine

 e-teenus

 Nõutav kõigi osapoolte digiallkiri

Elukohateade  *.pdf  prinditav

Isikukoodi taotlus

 *.pdf

 prinditav

Avaldus elukohatõendi või rahvastikuregistri väljavõtte saamiseks  *.pdf  prinditav


Ehitus

Ehitisregistri blanketid (projekteerimistingimuste taotlus, ehitusteatis, kasutusteatis, ehitusloa taotlus, kasutusloa taotlus jm)

 EHR 
 veebilehe
l

Detailplaneeringu algatamise taotlus

 *.docx

Kaeveloa taotlus

 *.rtf

 

Kaubandus, teenindus

Täpsemalt kaubandustegevuse korraldamisest

Majandustegevuse registri blanketid ja juhendid 

 MTR
 veebilehel

Välireklaami paigaldamise taotlus

 *.rtf

Avaliku ürituse korraldamise loa taotlus

 *.rtf         *.pdf

Avaliku ürituse turvaplaan   *.rtf        *.pdf


Sotsiaaltoetused, õpilastoetused, lastekaitse

Täpsem info toetuste taotlemise kohta

Riikliku toimetulekutoetuse taotlus

 *.rtf  

Abivajadusest sõltuva toetuse taotlus (küttetoetus, tervisetoetus ravimitele ja prillidele, muu ühekordne toetus)

 *.rtf

Õppetoetuste (ranitsatoetus, gümnaasiumitoetus) taotlus   *.rtf

Sünnitoetuse avaldus

 *.rtf

Matusetoetuse avaldus

 *.rtf

Koduteenuse taotlus

 *.rtf

Hooldekodusse paigutamise avaldus   *.rtf

Avaldus hooldaja määramiseks

 *.rtf

Puudega lapse hooldajatoetuse avaldus

 *.rtf

Represseeritu maamaksusoodustuse avaldus

 *.rtf

Õpilase bussipiletite hüvitamise avaldus 

 *.rtf

Avaldus väljaspool valda asuvasse lasteaeda koha taotlemiseks  *.rtf
Avaldus lasteaia toiduraha 50%liseks kompenseerimiseks (väljaspool valda lasteaias käivatele lastele)  *.rtf

Teade abivajava lapse kohta

 *.rtf


Huviharidus

Täpsem info huvihariduse rahastamise kohta

Teenuse pakkuja taotlus Rakvere valla laste ja õpilaste huvihariduse ja huvitegevuse toetamiseks *.rtf


Jäätmemajandus ja heakord

Täpsem info korraldatud jäätmeveo kohta

Taotlus korraldatud jäätmeveost tähtajaliselt vabastamiseks

 *.rtf

Jäätmemahuti tühjendussageduse muutmise taotlus  *.rtf
Kokkulepe ühise jäätmemahuti kasutamiseks  *.rtf
Raieloa taotlus  *.rtf

 

Tõrma kalmistu

Avaldus hauaplatsi kasutamiseks

 *.rtf


Sotsiaalkindlustusameti blanketid

Haigekassa blanketid

E-teenused portaalis Eesti.ee

 

Kiri vallavalitsusele (kindlasti digitaalselt allkirjastada!)

Tärniga väljad on kohustuslikud. Palun logige ID-kaardiga sisse, täitke avaldus ja allkirjastage digitaalselt! Seejärel jõuab Teie avaldus meie dokumendisüsteemi.

1. Avaldaja andmed

See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
See väli on kohustuslik.
E-mail on kohustuslik

2. Vastust soovin