Kehtestatud detailplaneeringud

Küla/alevik

Detailplaneering

(link EVALD-i keskkonda)

Kehtestamise aasta Kehtestaja Haldusakt Muudetud DP-ga Märkused DP koostaja
Aluvere küla Piiri kinnistu detailplaneering 2009 Sõmeru Vallavolikogu 25.08.2009 otsus nr 242 Piiri tee 3, 5, 7 ja 9 kinnistute DP

Algatatud muutev DP:
Piiri tee 2 kinnistu DP

Tarvaprojekt OÜ
Aluvere küla Piiri tee 3, 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 18.11.2020 korraldus nr 473   Muudab osaliselt Piiri kinnistu DP LandComposition OÜ
Andja küla Pae ja Paeniidu kinnistute detailplaneering 2010 Sõmeru Vallavolikogu 23.11.2010 otsus nr 44      
Andja küla Turba katastriüksuse detailplaneering 2004 Sõmeru Vallavolikogu 31.08.2004 otsus nr 134   ÜP muutev DP  
Karivärava küla Tamme 2011   18.05.2011 nr 13      
Kohala küla Vanametsa kinnistu detailplaneering 2006 Sõmeru Vallavolikogu 10.10.2006 otsus nr 49      
Koovälja küla Külmallika kinnistu I maatüki (77003:001:0261) detailplaneering 2007 Sõmeru Vallavolikogu 27.09.2007 otsus nr 131   Materjalid allolevas tabelis (2007)  
Kloodi küla Rahunurme detailplaneering 2014 Rakvere Vallavalitsus 23.04.2014 korraldus nr 10     Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ
Lepna alevik Küüni-Mätliku 2008   24.09.2008 nr 30      
Lepna alevik Tiidemaa 2007   10.07.2007 nr 23      
Näpi alevik Juhani kinnistu III maatüki(77003:001:0020) ja Sõmeru alevikus asuva Juhani kinnistu IV maatüki (77003:001:0021) detailplaneering 2013 Sõmeru Vallavolikogu 15.01.2013 otsus nr 103   Materjalid allolevas tabelis (2013)  
Näpi alevik Näpi tee 10 (77003:001:1620), Keki tn 2 (77003:001:1833) ja Keki tn 7 (77003:001:2120) kinnistute detailplaneering 2016 Sõmeru Vallavalitsus 05.09.2016 korraldus nr 275   Materjalid allolevas tabelis (2016)  
Näpi alevik OÜ Rakvere KEK-i maakasutuse ümberkruntimise detailplaneeringu muutmine 2003 Sõmeru Vallavolikogu 26.06.2003 otsus nr 47      
Papiaru küla Piirivalve kinnistu detailplaneering 2006 Sõmeru Vallavolikogu 10.10.2006 otsus nr 49   Materjalid allolevas tabelis (2006)  
Päide küla Jürirahva 2007   26.09.2007 nr 26     Aktsiaselts KEK Invest
Päide küla Kinguküla 2007   19.12.2007 nr 38      
Päide küla Kõrtsi kinnistu detailplaneering 2007 Rakvere Vallavolikogu 24.10.2007 otsus nr 31      
Päide küla Maasikmäe 2011   18.05.2011 nr 13      
Päide küla Metsa 2004   21.07.2004 nr 227      
Päide küla Päide veski katastriüksuse detailplaneering 2011 Rakvere Vallavolikogu 19.10.2011 otsus nr 22     Tarvaprojekt Osaühing
Päide küla Sipelga tee 5 ja Spielga tee 7 detailplaneering 2015 Rakvere Vallavalitsus 29.04.2015 korraldus nr 2-3/77-1     Tarvaprojekt Osaühing
Päide küla Sipelga tee 9 ja Sipelga tee 11 detailplaneering 2015 Rakvere Vallavalitsus 29.04.2015 korraldus nr 2-3/77-1     Tarvaprojekt Osaühing
Roodevälja küla Kaasiku kinnistu (77004:001:0330) ja osaliselt Raja kinnistu (77004:001:0029) detailplaneering 2011 Sõmeru Vallavolikogu 21.12.2011 otsus nr 77      
Roodevälja küla Kaasiku (77004:001:0330) ja Põllu (77004:001:0462) kinnistute detailplaneering 2014 Sõmeru Vallavolikogu 26.03.2014 otsus nr 29      
Roodevälja küla Paekarjääri kinnistu (77004:001:0043) detailplaneering 2016 Sõmeru Vallavalitsus 25.07.2016 korraldus nr 243   Materjalid allolevas tabelis (2016)  
Roodevälja küla Rivalte kinnistu detailplaneering 2003 Sõmeru Vallavolikogu 21.08.2003 otsus nr 57      
Roodevälja küla Roodevälja lauda kinnistu I maatüki (77004:001:0077) detailplaneering 2013 Sõmeru Vallavolikogu 24.09.2013 otsus nr 132   Materjalid allolevas tabelis (2013)  
Sõmeru alevik Jaanitule katastriüksuse ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering 2010 Sõmeru Vallavolikogu 25.05.2010 otsus nr 36 Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering

 

 
Sõmeru alevik Kaare tn 2 kinnistu detailplaneering 2012 Sõmeru Vallavolikogu 19.06.2012 otsus nr 95   Materjalid allolevas tabelis (2012)  
Sõmeru alevik Puiestee tn 20 kinnistu (77003:001:3330) detailplaneering 2013 Sõmeru Vallavolikogu 16.10.2013 otsus nr 135   Materjalid allolevas tabelis (2013)  
Sõmeru alevik Põllu tänava tööstusala detailplaneering 2011 Sõmeru Vallavolikogu 25.10.2011 otsus nr 69 Raua tn 3 kinnistu DP Materjalid allolevas tabelis (2011)  
Sõmeru alevik Raua tn 3 kinnistu detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 04.11.2020 korraldus nr 458   Muudab osaliselt Põllu tänava tööstusala DP-d. Wesenberg OÜ
Sõmeru alevik Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering 2019 Rakvere Vallavalitsus 13.11.2019 korraldus nr 463      
Sõmeru alevik Tööstuse tn 3 (77003:001:0134) kinnistu detailplaneering 2015 Sõmeru Vallavolikogu 05.08.2015 otsus nr 93      
Sõmeru alevik Väikeelamute piirkonna (Kooli tn, Papli tn, Pikk tn ja Staadioni tn)  I järjekorra detailplaneering 2003 Sõmeru Vallavolikogu 28.10.2003 otsus nr 65      
Taaravainu küla Annevainu kinnistu detailplaneering 2019 Rakvere Vallavalitsus 13.11.2019 korraldus nr 462      
Taaravainu küla Elisa masti 2011   19.01.2011 nr 4     Osaühing Projekteerimiskeskus
Taaravainu küla Kalda 2002   20.02.2002 nr 5      
Taaravainu küla Kalda maaüksuse detailplaneering 2007 Rakvere Vallavolikogu 10.07.2007 otsus nr 22   Kehtestatud muutev DP:
Ringtee 2 kinnistu DP
 
Taaravainu küla Kuivajõe kinnistu detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 27.05.2020 korraldus nr198     Osaühing Projekteerimiskeskus
Taaravainu küla Künka kinnistu detailplaneering 2008 Rakvere Vallavolikogu 25.06.2008 otsus nr 23 Künka tee 12 kinnistu DP, Künka tee 14 kinnistu DP; Künka tee 17 kinnistu DP   Osaühing Projekteerimiskeskus
Taaravainu küla Künka tee 12 kinnistu detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 18.11.2020 korraldus nr 474   Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. LandComposition OÜ
Taaravainu küla Künka tee 14 kinnistu detailplaneering 2016 Rakvere Vallavalitsus 28.04.2016 korraldus nr 2-3/95-1   Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. Osaühing Projekteerimiskeskus
Taaravainu küla Künka tee 17 kinnistu detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 11.11.2020 korraldus nr 467   Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. Osaühing Projekteerimiskeskus
Taaravainu küla Linna kinnistu detailplaneering 2016 Rakvere Vallavalitsus 30.06.2016 korraldus nr 2-3/165-1      
Taaravainu küla Mirdimäe katastriüksuse detailplaneering 2010 Rakvere Vallavolikogu

18.08.2010 otsus nr 16

     
Taaravainu küla Nõmme tee 1 kinnistu detailplaneering 2016 Rakvere Vallavalitsus 15.12.2016 korraldus nr 2-3/336-1     Aktsiaselts KEK Invest
Taaravainu küla Nõmme tee 3 kinnistu detailplaneering 2016 Rakvere Vallavalitsus 15.12.2016 korraldus nr 2-3/336-1     Aktsiaselts KEK Invest
Taaravainu küla Nõmme tee 5 kinnistu detailplaneering 2016 Rakvere Vallavalitsus 15.12.2016 korraldus nr 2-3/336-1     Aktsiaselts KEK Invest
Taaravainu küla Ringtee 2 kinnistu detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 20.03.2020 korraldus nr 103      
Taaravainu küla Ringtee 4 detailplaneering 2014 Rakvere Vallavalitsus 18.06.2014 korraldus nr 16   Algatatud muutev DP: Ringtee 4 kinnistu DP Osaühing A.V.R.Projekt
Taaravainu küla Risti kinnistu detailplaneering 2005 Rakvere Vallavolikogu 23.11.2005 otsus nr 12  

Algatatud muutev DP:
Lepna tee 1 kinnistu DP

 
Taaravainu küla Roosi-Tammiku 2008   24.09.2008 nr 29      
Taaravainu küla Rõõmu kinnistu detailplaneering 2013 Rakvere Vallavolikogu 23.01.2013 otsus nr 2      
Taaravainu küla Sireli maaüksuse detailplaneering 2007 Rakvere Vallavolikogu 25.04.2007 otsus nr 14     Osaühing A.V.R.Projekt
Tobia küla

Helita kinnistu detailplaneering

2019 Rakvere Vallavalitsus

29.05.2019 korraldus nr 234

     
Tõrma küla Nurmiku tee elamuala detailplaneering 2013   18.12.2013 nr 14      
Tõrma küla Papli 2011   18.05.2011 nr 13     Aktsiaselts KEK Invest
Tõrma küla Rebase kinnistu detailplaneering 2008   26.03.2008 nr 10     Osaühing A.V.R.Projekt
Tõrma küla Saeveski maaüksuse detailplaneering 2007 Rakvere Vallavolikogu 25.04.2007 otsus nr 15     Arhitekt Heli Sööt FIE
Tõrma küla

Tõrma Hüppemäe kinnistu detailplaneering

2017 Rakvere Vallavalitsus 06.07.2017 korraldus nr 2-3/197-1     OÜ MELOTRIX GRUPP
Tõrremäe küla Aiandi kinnistu detailplaneering 2006 Rakvere Vallavolikogu 22.03.2006 nr 8   Algatatud muutev DP: Aiandi, Haljala tee 3 ja Haljala tee 5 kinnistute DP Osaühing A.V.R.Projekt
Tõrremäe küla Antsu 2009   17.06.2009 nr 19     Osaühing Projekteerimiskeskus
Tõrremäe küla Koidumäe ja Koiduoru kinnistute detailplaneering 2016 Rakvere Vallavalitsus 10.03.2016 korraldus nr 2-3/45-1      
Tõrremäe küla Liivakalda kinnistu detailplaneering 2005 Rakvere Vallavolikogu 27.04.2005 otsus nr 13      
Tõrremäe küla Ristmiku kinnistu detailplaneering 2005 Rakvere Vallavolikogu 13.10.2005 otsusega nr 35   Algatatud muudatus 20.04.2007 korraldusega nr 125  
Tõrremäe küla Väljavahi katastriüksuse detailplaneering 2003 Rakvere Vallavolikogu 05.11.2003 Põhjakeskuse detailplaneering Kütusetankla  
Tõrremäe küla Väljavahi parkla krunt 16 detailplaneering 2011 Rakvere Vallavolikogu 15.06.2011 nr 17      
Tõrremäe küla Väljavahi tee 5 ja Väljavahi tee 7 kinnistute detailplaneering 2018 Rakvere Vallavalitsus 14.11.2018 nr 416      
Tõrremäe küla Väljavahi ratta 1, Väljavahi, Väljavahi elektri, Väljavahi kraavi, Väljavahi tee, Väljavahi pumba, Väljavahi lohu, Väljavahi künka ja Väljasaare ning riigi reservi jäetud Kikka maaüksuse detailplaneering

2006

Rakvere Vallavolikogu 22.11.2006 otsus nr 23

Väljavahi tee 5 ja Väljavahi tee 7 kinnistute detailplaneering;

Väljavahi parkla detailplaneering 

Lühendatult nimetatud Põhjakeskuse DP  
Uhtna küla Kuti, Eesmäe ning Kitseküla tn 14 kinnistute ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering 2019 Rakvere Vallavalitsus 29.05.2019 korraldus nr 233      
Uhtna küla Uhtna Põhikooli katastriüksuse detailplaneering 2008 Sõmeru Vallavolikogu 27.05.2008 otsus nr 178   Materjalid allolevas tabelis (2008)  
Uhtna küla Uhtna tööstusala detailplaneering 2011 Sõmeru Vallavolikogu 20.09.2011 otsus nr 67   Materjalid allolevas tabelis (2011)  
Ussimäe küla Jäätmekeskuse juurdesõidutee detailplaneering 2007 Sõmeru Vallavolikogu 27.11.2007 otsus nr 144   Materjalid allolevas tabelis (2007)  
Ussimäe küla Pagusoo elamupiirkonna detailplaneering 2007 Sõmeru Vallavolikogu 08.05.2007 otsus nr 108      
Ussimäe küla Soodevälja, Tammevälja ja Äärevälja kinnistute detailplaneering 2009 Sõmeru Vallavolikogu 17.02.2009 otsus nr 212   ÜP muutev DP  
Vaeküla Sauna kinnistu (77004:002:0102) detailplaneering 2016 Sõmeru Vallavolikogu 20.01.2016 otsus nr 109   Materjalid allolevas tabelis (2016)  
Vaeküla Vaeküla kooli katastriüksuse (77004:002:0023) detailplaneering  2006 Sõmeru Vallavolikogu 30.05.2006 otsus nr 41      

 

Kehtestatud planeeringud

5.12.19
Kehtestamise aasta

Detailplaneering

Korraldus Dokumendid
2016

Näpi tee 10 (77003:001:1620), Keki tn 2 (77003:001:1833) ja Keki tn 7 (77003:001:2120) kinnistute detailplaneering

Planeering on koostatud kinnistute jagamiseks, kruntidele sihtotstarvete määramiseks, hoonestusalade piiritlemiseks, tehnovõrkude asukohtade ja liikluskorralduse lahendamiseks.

Sõmeru Vallavalitsuse 05.09.2016 korraldus
nr 275

Põhijoonis
Seletuskiri
Tiitelleht
Kontaktvööndi joonis

2016

Roodevälja külas Paekarjääri kinnistu (77004:001:0043) detailplaneering.

Planeeringuga on määratud motospordikeskuse rajamiseks rallikrossi võistlusradade ning kohtunike ja tehnika hoonete ehitusõigus, tehnovõrkude, juurdepääsude, parkimisalade ja võistlejate bokside alade asukohad.

Sõmeru Vallavalitsuse 25.07.2016 korraldus nr 243 Olemasolev olukord
Situatsiooniskeem
Kontaktvöönd
 Seletuskiri
Põhijoonis
Keskkonnamõju eelhinnang
Müra aruanne
2016

Vaekülas Sauna kinnistu (77004:002:0102) detailplaneering.

Planeering on koostatud Vaeküla oja ehituskeeluvööndi vähendamiseks ja ehitusõiguse määramiseks kahele elamule ning abihoonetele. 

Sõmeru Vallavolikogu 20.01.2016 otsus nr 109

Detailplaan ja tehnovõrgud

Seletuskiri

Sihtotstarbed

2015

Sõmeru alevikus Tööstuse tn 3 (77003:001:0134) kinnistu detailplaneering.

Planeering on koostatud kinnistu jagamiseks neljaks tootmismaa sihtotstarbega krundiks, tootmishoonetele ehitusõiguse määramiseks, tehnorajatiste asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 05.08.2015 otsus nr 93 Seletuskiri
Põhijoonis
Olemasolev olukord
Situatsiooniskeem
Tehnoskeem

2013

Sõmeru alevikus Puiestee tn 20 kinnistu (77003:001:3330) detailplaneering

Planeering on koostatud ehitusõiguse määramiseks majutus- ja ärikompleksi ehitamiseks, tehnovõrkude paigutuse, haljastuse ning liikluskorralduse lahendamiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 
16.10.2013 otsus nr 135

olemasolev olukord

seletuskiri

situatsiooniskeem

tehnovõrgud

tehnovõrkude skeem

ajutine liiklusskeem

põhijoonis

Roodevälja külas Roodevälja lauda kinnistu I maatüki (77004:001:0077) detailplaneering
Planeeringu eesmärk on osa maa-ala elamumaa sihtotstarbega kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude paigutuse lahendamine, heakorranõuete kehtestamine, liiklusskeemi koostamine.

Sõmeru Vallavolikogu 
24.09.2013 otsus nr 132

olemasolev olukord

seletuskiri

situatsiooniskeem

tehnovõrgud

gaasivarustuse skeem

elektriskeem

sideskeem

põhijoonis

Näpi alevikus asuva Juhani kinnistu III maatüki(77003:001:0020) ja Sõmeru alevikus asuva Juhani kinnistu IV maatüki (77003:001:0021) detailplaneering

Detailplaneering on koostatud kinnistu jagamiseks, elamumaa kruntidele ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude ja -rajatiste asukoha, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete ning liikluskorralduse lahendamiseks.  

Sõmeru Vallavolikogu 15.01.2013 otsus nr 103

põhijoonis

seletuskiri

tehnovõrgud

situatsiooniskeem

2012

Kaare tn 2 kinnistu detailplaneering (Sõmeru alevik)
 
Detailplaneering on koostatud kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks elamule ning abihoonele. 

 Sõmeru Vallavolikogu 19.06.2012 otsus nr 95

Seletuskiri

Detailplaan

2011

Põllu tänava tööstusala detailplaneering (Sõmeru alevik)

Planeering on koostatud kruntide moodustamiseks, kruntide sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramiseks, hoonestusala piiritlemiseks, haljastuse ja tehnovõrkude asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks.

 Sõmeru Vallavolikogu 25.10.2011 otsus nr 69

Seletuskiri

Hoonestusplaan ja kitsendused

Sihtotstarvete plaan

Uhtna tööstusala detailplaneering 

Planeering on koostatud kruntide moodustamiseks, hoonestusala piiritlemiseks ja ehitusõiguse seadmiseks, tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 20.09.2011 otsus nr 67

Seletuskiri

Trassiplaan

Elektrivarustuse plaan

Detailplaan

2008

Uhtna Põhikooli katastriüksuse detailplaneering

Planeering on koostatud eesmärgiga määrata krundile ehitusõigus seltsimaja ehitamiseks.

 Sõmeru Vallavolikogu 27.05.2008 otsus nr 178

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

 

2007

Külmallika kinnistu I maatüki (77003:001:0261) detailplaneering (Koovälja küla)

Planeering on koostatud maa-ala kruntideks jaotamiseks, sihtotstarbe muutmiseks, planeeritavale hoonestusele ehitusõiguse määramiseks, tehnovõrkude paigutuse ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks. 

 

Sõmeru Vallavolikogu 27.09.2007 otsus nr 131

Seletuskiri

Põhijoonis

Tehnovõrgud

Jäätmekeskuse juurdesõidutee detailplaneering (Ussimäe küla)

Planeeringu eesmärk on maa-ala kruntimine, et tagada Jäätmekeskuse juurdesõidutee nõrg- ja sadevete ärajuhtimine, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramine ning tehnovõrkude ja –rajatiste asukoha määramine.

Sõmeru Vallavolikogu 27.11.2007 otsusega nr 144

Seletuskiri

Põhijoonis

2006

Piirivalve kinnistu detailplaneering (Papiaru küla)

Planeeringu eesmärgiks on maa-ala kruntideks jaotamine tehnoküla-tööstuspargi rajamiseks.

 Sõmeru Vallavolikogu 10.10.2006 otsus nr 49

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

Tugiplaan