Kehtestatud detailplaneeringud

Planeeringute materjalid asuvad EVALD-i keskkonnas. Klikkige planeeringu nimele ning Teid suunatakse edasi nimetatud planeeringule EVALD-i keskkonnas. Vanemad planeeringud on suures osas paberkandjal ning nendega on võimalik tutvuda Rakvere vallamajas.

Tabelis on .pdf formaadis seletuskiri ja üldjuhul põhijoonis. Muud materjalid asuvad EVALD-i keskkonnas.

Küla/alevik

Detailplaneering

(link EVALD-i keskkonda)

Kehtestamise aasta Kehtestaja Haldusakt Muudetud DP-ga Märkused DP koostaja Põhifailid (.pdf)
Aluvere küla Piiri kinnistu detailplaneering 2009 Sõmeru Vallavolikogu 25.08.2009 otsus nr 242 Piiri tee 3, 5, 7 ja 9 kinnistute DP

Algatatud muutev DP:
Piiri tee 2 kinnistu DP

Tarvaprojekt OÜ

Seletuskiri
Põhijoonis

Aluvere küla Piiri tee 3, 5, 7 ja 9 kinnistute detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 18.11.2020 korraldus nr 473   Muudab osaliselt Piiri kinnistu DP LandComposition OÜ

Seletuskiri

Põhijoonis

Andja küla Pae ja Paeniidu kinnistute detailplaneering 2010 Sõmeru Vallavolikogu 23.11.2010 otsus nr 44      

Seletuskiri

Põhijoonis

Andja küla Turba katastriüksuse detailplaneering 2004 Sõmeru Vallavolikogu 31.08.2004 otsus nr 134   ÜP muutev DP  

Seletuskiri

Sihtotstarbed, liiklus- ja haljastusplaan

Karivärava küla Sooniku ja Peetrivälja kinnistute detailplaneering 2022 Rakvere Vallavalitsus 25.05.2022 korraldus nr 982     LandComposition OÜ  
Karivärava küla Tamme maaüksuse detailplaneering 2011   18.05.2011 nr 13       Seletuskiri
Krundijaotus ja hoonestuaplaan
Sihtotstarbed ja trassiplaan
Kohala küla Vanametsa kinnistu detailplaneering 2006 Sõmeru Vallavolikogu 10.10.2006 otsus nr 49     Osaühing Projekteerimiskeskus  
Koovälja küla Külmallika kinnistu I maatüki (77003:001:0261) detailplaneering 2007 Sõmeru Vallavolikogu 27.09.2007 otsus nr 131     Osaühing MHV Consult

Seletuskiri

Põhijoonis

Kloodi küla Rahunurme detailplaneering 2014 Rakvere Vallavalitsus 23.04.2014 korraldus nr 10     Arhitektuuribüroo Lokomotiiv OÜ

Seletuskiri

Põhijoonis

Kloodi küla Tähemaa ja Seersandi kinnistute detailplaneering 2021 Rakvere Vallavalitsus 02.06.2021 korraldus nr 270     Aktsiaselts KEK Invest  
Lepna alevik Mätliku ja Küüni kinnistu detailplaneering 2008 Rakvere Vallavolikogu 24.09.2008 otsus nr 30     OÜ Andreken  
Lepna alevik Tiidemaa maaüksuse detailplaneering  2007 Rakvere Vallavolikogu 10.07.2007 otsus nr 23     Osaühing A.V.R.Projekt  
Näpi alevik Juhani katastriüksuse I ja II maatüki detailplaneering 2007 Sõmeru Vallavolikogu 08.05.2007 otsus nr 108     Osaühing Projekteerimiskeskus  
Näpi alevik Näpi alevik, Juhani kinnistu III maatüki(77003:001:0020) ja Sõmeru alevik, Juhani kinnistu IV maatüki (77003:001:0021) detailplaneering 2013 Sõmeru Vallavolikogu 15.01.2013 otsus nr 103     Osaühing MHV Consult

Seletuskiri

Põhijoonis

Näpi alevik Näpi tee 10 (77003:001:1620), Keki tn 2 (77003:001:1833) ja Keki tn 7 (77003:001:2120) kinnistute detailplaneering 2016 Sõmeru Vallavalitsus 05.09.2016 korraldus nr 275   Materjalid allolevas tabelis (2016)    
Näpi alevik Oru tn 4 kinnistu detailplaneering 2021 Rakvere Vallavalitsus 02.06.2021 korraldus nr 273     Wesenberg OÜ  
Näpi alevik OÜ Rakvere KEK-i maakasutuse ümberkruntimise detailplaneeringu muutmine 2003 Sõmeru Vallavolikogu 26.06.2003 otsus nr 47        
Papiaru küla Piirivalve kinnistu detailplaneering 2006 Sõmeru Vallavolikogu 10.10.2006 otsus nr 49     OÜ E-KONSULT

Seletuskiri

Põhijoonis

Päide küla Jürirahva 2007   26.09.2007 nr 26     Aktsiaselts KEK Invest  
Päide küla Kinguküla 2007   19.12.2007 nr 38        
Päide küla Kõrtsi kinnistu detailplaneering 2007 Rakvere Vallavolikogu 24.10.2007 otsus nr 31        
Päide küla Maasikmäe 2011   18.05.2011 nr 13        
Päide küla Metsa 2004   21.07.2004 nr 227        
Päide küla Päide veski katastriüksuse detailplaneering 2011 Rakvere Vallavolikogu 19.10.2011 otsus nr 22     Tarvaprojekt Osaühing  
Päide küla Sipelga tee 5 ja Spielga tee 7 detailplaneering 2015 Rakvere Vallavalitsus 29.04.2015 korraldus nr 2-3/77-1     Tarvaprojekt Osaühing  
Päide küla Sipelga tee 9 ja Sipelga tee 11 detailplaneering 2015 Rakvere Vallavalitsus 29.04.2015 korraldus nr 2-3/77-1     Tarvaprojekt Osaühing  
Roodevälja küla Kaasiku kinnistu (77004:001:0330) ja osaliselt Raja kinnistu (77004:001:0029) detailplaneering 2011 Sõmeru Vallavolikogu 21.12.2011 otsus nr 77        
Roodevälja küla Kaasiku (77004:001:0330) ja Põllu (77004:001:0462) kinnistute detailplaneering 2014 Sõmeru Vallavolikogu 26.03.2014 otsus nr 29        
Roodevälja küla Paekarjääri kinnistu (77004:001:0043) detailplaneering 2016 Sõmeru Vallavalitsus 25.07.2016 korraldus nr 243   Materjalid allolevas tabelis (2016)    
Roodevälja küla Rivalte kinnistu detailplaneering 2003 Sõmeru Vallavolikogu 21.08.2003 otsus nr 57        
Roodevälja küla Roodevälja lauda kinnistu I maatüki (77004:001:0077) detailplaneering 2013 Sõmeru Vallavolikogu 24.09.2013 otsus nr 132   Materjalid allolevas tabelis (2013)    
Roodevälja küla Terminali tee 10 ja Raja kinnistute detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 16.12.2020 korraldus nr 528     SWECO Projekt AS  
Sõmeru alevik Jaanitule katastriüksuse ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering 2010 Sõmeru Vallavolikogu 25.05.2010 otsus nr 36 Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering

 

   
Sõmeru alevik Kaare tn 2 kinnistu detailplaneering 2012 Sõmeru Vallavolikogu 19.06.2012 otsus nr 95   Materjalid allolevas tabelis (2012)    
Sõmeru alevik Niidumäe kinnistu detailplaneering 2021 Rakvere Vallavalitsus 06.12.2021 korraldusega nr 656     OÜ Wesenberg  
Sõmeru alevik Puiestee tn 20 kinnistu (77003:001:3330) detailplaneering 2013 Sõmeru Vallavolikogu 16.10.2013 otsus nr 135   Materjalid allolevas tabelis (2013) Ruumi Grupp OÜ  
Sõmeru alevik Põllu tn 2 kinnistu detailplaneering 2023 Rakvere Vallavalitsus 18.01.2023 korraldus nr 1556       Seletuskiri
Põhijoonis
Sõmeru alevik Põllu tänava tööstusala detailplaneering 2011 Sõmeru Vallavolikogu 25.10.2011 otsus nr 69 Raua tn 3 kinnistu DP Materjalid allolevas tabelis (2011)    
Sõmeru alevik Raua tn 3 kinnistu detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 04.11.2020 korraldus nr 458   Muudab osaliselt Põllu tänava tööstusala DP-d. Wesenberg OÜ  
Sõmeru alevik Sõmeru aleviku katlamaja detailplaneering 2019 Rakvere Vallavalitsus 13.11.2019 korraldus nr 463        
Sõmeru alevik Tööstuse tn 3 (77003:001:0134) kinnistu detailplaneering 2015 Sõmeru Vallavolikogu 05.08.2015 otsus nr 93        
Sõmeru alevik Väikeelamute piirkonna (Kooli tn, Papli tn, Pikk tn ja Staadioni tn)  I järjekorra detailplaneering 2003 Sõmeru Vallavolikogu 28.10.2003 otsus nr 65        
Taaravainu küla Annevainu kinnistu detailplaneering 2019 Rakvere Vallavalitsus 13.11.2019 korraldus nr 462        
Taaravainu küla Elisa masti 2011   19.01.2011 nr 4     Osaühing Projekteerimiskeskus  
Taaravainu küla Kalda 2002   20.02.2002 nr 5        
Taaravainu küla Kalda maaüksuse detailplaneering 2007 Rakvere Vallavolikogu 10.07.2007 otsus nr 22   Kehtestatud muutev DP:
Ringtee 2 kinnistu DP
   
Taaravainu küla Kuivajõe kinnistu detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 27.05.2020 korraldus nr198     Osaühing Projekteerimiskeskus  
Taaravainu küla Künka kinnistu detailplaneering 2008 Rakvere Vallavolikogu 25.06.2008 otsus nr 23 Künka tee 12 kinnistu DP, Künka tee 14 kinnistu DP; Künka tee 15 kinnistu DP, Künka tee 17 kinnistu DP, Künka tee 19 kinnistu DP   Osaühing Projekteerimiskeskus  
Taaravainu küla Künka tee 12 kinnistu detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 18.11.2020 korraldus nr 474   Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. LandComposition OÜ  
Taaravainu küla Künka tee 14 kinnistu detailplaneering 2016 Rakvere Vallavalitsus 28.04.2016 korraldus nr 2-3/95-1   Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. Osaühing Projekteerimiskeskus  
Taaravainu küla Künka tee 15 kinnistu detailplaneering 2021 Rakvere Vallavalitsus 02.06.2021 korraldus nr 272   Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. LandComposition OÜ  
Taaravainu küla Künka tee 17 kinnistu detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 11.11.2020 korraldus nr 467   Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. Osaühing Projekteerimiskeskus  
Taaravainu küla Künka tee 19 kinnistu detailplaneering 2021 Rakvere Vallavalitsus 02.06.2021 korraldus nr 271   Muudab osaliselt Künka kinnistu DP. LandComposition OÜ  
Taaravainu küla Linna kinnistu detailplaneering 2016 Rakvere Vallavalitsus 30.06.2016 korraldus nr 2-3/165-1        
Taaravainu küla Mirdimäe katastriüksuse detailplaneering 2010 Rakvere Vallavolikogu

18.08.2010 otsus nr 16

       
Taaravainu küla Nõmme tee 1 kinnistu detailplaneering 2016 Rakvere Vallavalitsus 15.12.2016 korraldus nr 2-3/336-1     Aktsiaselts KEK Invest  
Taaravainu küla Nõmme tee 3 kinnistu detailplaneering 2016 Rakvere Vallavalitsus 15.12.2016 korraldus nr 2-3/336-1     Aktsiaselts KEK Invest  
Taaravainu küla Nõmme tee 5 kinnistu detailplaneering 2016 Rakvere Vallavalitsus 15.12.2016 korraldus nr 2-3/336-1     Aktsiaselts KEK Invest  
Taaravainu küla Ringtee 2 kinnistu detailplaneering 2020 Rakvere Vallavalitsus 20.03.2020 korraldus nr 103        
Taaravainu küla Ringtee 4 detailplaneering 2014 Rakvere Vallavalitsus 18.06.2014 korraldus nr 16 Ringtee 4 kinnistu DP Kehtetu Osaühing A.V.R.Projekt  
Taaravainu küla Ringtee 4 kinnistu  detailplaneering 2021 Rakvere Vallavalitsus 21.06.2021 korraldus nr 302     Osaühing A.V.R.Projekt  
Taaravainu küla Risti kinnistu detailplaneering 2005 Rakvere Vallavolikogu 23.11.2005 otsus nr 12  

Algatatud muutev DP:
Lepna tee 1 kinnistu DP

   
Taaravainu küla Roosi-Tammiku 2008   24.09.2008 nr 29        
Taaravainu küla Rõõmu kinnistu detailplaneering 2013 Rakvere Vallavolikogu 23.01.2013 otsus nr 2        
Taaravainu küla Sireli maaüksuse detailplaneering 2007 Rakvere Vallavolikogu 25.04.2007 otsus nr 14     Osaühing A.V.R.Projekt  
Tobia küla

Helita kinnistu detailplaneering

2019 Rakvere Vallavalitsus

29.05.2019 korraldus nr 234

       
Tõrma küla Nurmiku tee elamuala detailplaneering 2013   18.12.2013 nr 14        
Tõrma küla Papli 2011   18.05.2011 nr 13     Aktsiaselts KEK Invest  
Tõrma küla Rebase kinnistu detailplaneering 2008   26.03.2008 nr 10     Osaühing A.V.R.Projekt  
Tõrma küla Saeveski maaüksuse detailplaneering 2007 Rakvere Vallavolikogu 25.04.2007 otsus nr 15     Arhitekt Heli Sööt FIE  
Tõrma küla

Tõrma Hüppemäe kinnistu detailplaneering

2017 Rakvere Vallavalitsus 06.07.2017 korraldus nr 2-3/197-1     OÜ MELOTRIX GRUPP  
Tõrma küla Tõrma küla arendusala kinnistute detailplaneering 2021 Rakvere Vallavalitsus 13.10.2021 korraldus nr 552     TAJURUUM OÜ  
Tõrremäe küla Aiandi kinnistu detailplaneering 2006 Rakvere Vallavolikogu 22.03.2006 nr 8 Aiandi, Haljala tee 3 ja Haljala tee 5 kinnistute DP Kehtetu Osaühing A.V.R.Projekt  
Tõrremäe küla Aiandi, Haljala tee 3 ja Haljala tee 5 kinnistute detailplaneering 2023 Rakvere Vallavalitsus 18.01.2023 korraldus nr 1555     Osaühing A.V.R.Projekt Seletuskiri
Põhijoonis
Tõrremäe küla Antsu 2009   17.06.2009 nr 19     Osaühing Projekteerimiskeskus  
Tõrremäe küla Koidumäe ja Koiduoru kinnistute detailplaneering 2016 Rakvere Vallavalitsus 10.03.2016 korraldus nr 2-3/45-1        
Tõrremäe küla Liivakalda kinnistu detailplaneering 2005 Rakvere Vallavolikogu 27.04.2005 otsus nr 13        
Tõrremäe küla Ristmiku kinnistu detailplaneering 2005 Rakvere Vallavolikogu 13.10.2005 otsusega nr 35   Algatatud muudatus 20.04.2007 korraldusega nr 125    
Tõrremäe küla Väljavahi katastriüksuse detailplaneering 2003 Rakvere Vallavolikogu 05.11.2003 Põhjakeskuse detailplaneering Kütusetankla    
Tõrremäe küla Väljavahi parkla krunt 16 detailplaneering 2011 Rakvere Vallavolikogu 15.06.2011 nr 17        
Tõrremäe küla Väljavahi tee 5 ja Väljavahi tee 7 kinnistute detailplaneering 2018 Rakvere Vallavalitsus 14.11.2018 nr 416        
Tõrremäe küla Väljavahi tee 6 kinnistu detailplaneering 2021 Rakvere Vallavalitsus 13.10.2021 korraldus nr 551     Osaühing A.V.R.Projekt  
Tõrremäe küla Väljavahi ratta 1, Väljavahi, Väljavahi elektri, Väljavahi kraavi, Väljavahi tee, Väljavahi pumba, Väljavahi lohu, Väljavahi künka ja Väljasaare ning riigi reservi jäetud Kikka maaüksuse detailplaneering

2006

Rakvere Vallavolikogu 22.11.2006 otsus nr 23

Väljavahi tee 5 ja Väljavahi tee 7 kinnistute detailplaneering;

Väljavahi parkla detailplaneering

Väljavaji tee 6 kinnistu detailplaneering 

Lühendatult nimetatud Põhjakeskuse DP Osaühing A.V.R.Projekt

Seletuskiri

Põhijoonis

Uhtna alevik Kuti, Eesmäe ning Kitseküla tn 14 kinnistute ja lähiümbruse maa-ala detailplaneering 2019 Rakvere Vallavalitsus 29.05.2019 korraldus nr 233     VIRU VARAHALDUS OÜ

Seletuskiri

Põhijoonis

Uhtna alevik Uhtna Põhikooli katastriüksuse detailplaneering 2008 Sõmeru Vallavolikogu 27.05.2008 otsus nr 178     Osaühing MHV Consult

Seletuskiri

Põhijoonis

Uhtna alevik Uhtna tööstusala detailplaneering 2011 Sõmeru Vallavolikogu 20.09.2011 otsus nr 67     Osaühing Projekteerimiskeskus

Seletuskiri

Põhijoonis

Ussimäe küla Jäätmekeskuse juurdesõidutee detailplaneering 2007 Sõmeru Vallavolikogu 27.11.2007 otsus nr 144     Osaühing MHV Consult

Seletuskiri

Põhijoonis

Ussimäe küla Pagusoo elamupiirkonna detailplaneering 2007 Sõmeru Vallavolikogu 08.05.2007 otsus nr 108 Ussimäe tn 7 kinnistu DP   Osaühing Projekteerimiskeskus

Seletuskiri

Põhijoonis

Ussimäe küla Pääsusilma kinnistu detailplaneering 2021 Rakvere Vallavolikogu 28.04.2021 otsus nr 17   ÜP muutev DP (ÜP alal puudus) Wesenberg OÜ

Seletuskiri

Põhijoonis

Ussimäe küla Soodevälja, Tammevälja ja Äärevälja kinnistute detailplaneering 2009 Sõmeru Vallavolikogu 17.02.2009 otsus nr 212   ÜP muutev DP OÜ A.V.R Projekt

Seletuskiri

Põhijoonis

Ussimäe küla Ussimäe tn 7 kinnistu detailplaneering 2021 Rakvere Vallavalitsus 14.07.2021 korraldusega nr 372     Osaühing Projekteerimiskeskus

Seletuskiri

Põhijoonis

Vaeküla Sauna kinnistu (77004:002:0102) detailplaneering 2016 Sõmeru Vallavolikogu 20.01.2016 otsus nr 109     Osaühing Projekteerimiskeskus

Seletuskiri

Põhijoonis

Vaeküla Vaeküla kooli katastriüksuse (77004:002:0023) detailplaneering  2006 Sõmeru Vallavolikogu 30.05.2006 otsus nr 41     OÜ A.V.R Projekt

Seletuskiri

Põhijoonis

 

Kehtestatud planeeringud

21.12.22
Kehtestamise aasta

Detailplaneering

Korraldus Dokumendid
2016

Näpi tee 10 (77003:001:1620), Keki tn 2 (77003:001:1833) ja Keki tn 7 (77003:001:2120) kinnistute detailplaneering

Planeering on koostatud kinnistute jagamiseks, kruntidele sihtotstarvete määramiseks, hoonestusalade piiritlemiseks, tehnovõrkude asukohtade ja liikluskorralduse lahendamiseks.

Sõmeru Vallavalitsuse 05.09.2016 korraldus
nr 275

Põhijoonis
Seletuskiri
Tiitelleht
Kontaktvööndi joonis

2016

Roodevälja külas Paekarjääri kinnistu (77004:001:0043) detailplaneering.

Planeeringuga on määratud motospordikeskuse rajamiseks rallikrossi võistlusradade ning kohtunike ja tehnika hoonete ehitusõigus, tehnovõrkude, juurdepääsude, parkimisalade ja võistlejate bokside alade asukohad.

Sõmeru Vallavalitsuse 25.07.2016 korraldus nr 243 Olemasolev olukord
Situatsiooniskeem
Kontaktvöönd
 Seletuskiri
Põhijoonis
Keskkonnamõju eelhinnang
Müra aruanne
2015

Sõmeru alevikus Tööstuse tn 3 (77003:001:0134) kinnistu detailplaneering.

Planeering on koostatud kinnistu jagamiseks neljaks tootmismaa sihtotstarbega krundiks, tootmishoonetele ehitusõiguse määramiseks, tehnorajatiste asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks, haljastuse ja heakorrastuse põhimõtete määramiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 05.08.2015 otsus nr 93 Seletuskiri
Põhijoonis
Olemasolev olukord
Situatsiooniskeem
Tehnoskeem

2013

Sõmeru alevikus Puiestee tn 20 kinnistu (77003:001:3330) detailplaneering

Planeering on koostatud ehitusõiguse määramiseks majutus- ja ärikompleksi ehitamiseks, tehnovõrkude paigutuse, haljastuse ning liikluskorralduse lahendamiseks.

Sõmeru Vallavolikogu 
16.10.2013 otsus nr 135

olemasolev olukord

seletuskiri

situatsiooniskeem

tehnovõrgud

tehnovõrkude skeem

ajutine liiklusskeem

põhijoonis

Roodevälja külas Roodevälja lauda kinnistu I maatüki (77004:001:0077) detailplaneering
Planeeringu eesmärk on osa maa-ala elamumaa sihtotstarbega kruntideks jaotamine, ehitusõiguse määramine, tehnovõrkude paigutuse lahendamine, heakorranõuete kehtestamine, liiklusskeemi koostamine.

Sõmeru Vallavolikogu 
24.09.2013 otsus nr 132

olemasolev olukord

seletuskiri

situatsiooniskeem

tehnovõrgud

gaasivarustuse skeem

elektriskeem

sideskeem

põhijoonis

2012

Kaare tn 2 kinnistu detailplaneering (Sõmeru alevik)
 
Detailplaneering on koostatud kinnistu jagamiseks ja ehitusõiguse määramiseks elamule ning abihoonele. 

 Sõmeru Vallavolikogu 19.06.2012 otsus nr 95

Seletuskiri

Detailplaan

2011

Põllu tänava tööstusala detailplaneering (Sõmeru alevik)

Planeering on koostatud kruntide moodustamiseks, kruntide sihtotstarvete ja ehitusõiguse määramiseks, hoonestusala piiritlemiseks, haljastuse ja tehnovõrkude asukoha ning liikluskorralduse lahendamiseks.

 Sõmeru Vallavolikogu 25.10.2011 otsus nr 69

Seletuskiri

Hoonestusplaan ja kitsendused

Sihtotstarvete plaan

2006

Piirivalve kinnistu detailplaneering (Papiaru küla)

Planeeringu eesmärgiks on maa-ala kruntideks jaotamine tehnoküla-tööstuspargi rajamiseks.

 Sõmeru Vallavolikogu 10.10.2006 otsus nr 49

Seletuskiri

Põhijoonis

Situatsiooniskeem

Tehnovõrgud

Tugiplaan