Rakvere valla ajaleht

10.02.21

Vallaleht Rakvere Valla Sõnumid ilmub üks kord kuus.


Leht laekub iga vallaelaniku postkasti tasuta.

Materjale saab saata iga kuu 20. kuupäevaks e-postile: rakverevallasonumid@gmail.com

Ärireklaami ja -kuulutusi lehes ei avaldata.

Muu info avaldatakse tasuta.

Rakvere valla ajalehe „Rakvere Valla Sõnumid" väljaandmise kord

Toimetaja:

Annika Aasa tel 5665 8704

Kaaskirjutaja:
Sirje Rebane tel 517 5262, 325 7740

Vallalehed 2019
 

 

Vallalehed 2018

Jaanuar 2018 nr 1 

Veebruar 2018 nr 2 

Märts 2018 nr 3  Rakvere Valla Sõnumitesse sattus ekslikult teade Uhtna alevikus  Kuti, Eesmäe ning Kitseküla tn 14 kinnistute detailplaneeringu kehtestamise kohta. Detailplaneeringu kehtestamist vallavalitsuse istungil küll arutati, aga otsustati kehtestamine edasi lükata kuni puuduoleva dokumendi laekumiseni. Vabandame eksitava informatsiooni pärast!

Aprill 2018 nr 4

Mai 2018 nr 5

Juuni 2018 nr 6

Juuli 2018 nr 7

August 2018 nr 8

September 2018 nr 9

Oktoober 2018 nr 10

November 2018 nr 11

Detsember 2018 nr 12

 

 

Juubelite, vastsündinute ja manalateele lahkunud vallaelanike nimede avaldamine vallalehes

8.08.18

Seoses piirangutega isikuandmete avaldamisel on kohalikud omavalitsused küsimuse ees, kas ja kuidas vallalehes avaldada juubilaride, vastsündinute ja manalateele lahkunud vallakodanike nimesid.

Andmekaitse Inspektsiooni (AKI) seisukoht on selline, et ajalehtedes inimeste sünnipäevaõnnitluste, surma- ja sünniteadete ning muude sääraste teadete avaldamine on kauaaegne tava. Kuigi nendes kuulutustes töödeldakse isikuandmeid, mille kaitseks on isikuandmete kaitse seadus ning isikuandmete kaitse üldmäärus, ei riku inimese nime ja vanuse avalikustamine inimese eraelu puutumatust sel määral, et juurdunud tavasid keelama hakata. AKI selgitas, et jõustunud üldmäärus ei näe vastavas teemas ette rangemaid reegleid ning ei too kaasa muudatusi. Küll aga peaks iga leht lähtuma andmete avaldamisel minimaalsuse ja eesmärgikohasuse põhimõttest. Sellega seoses inspektsioon soovitab avaldada andmeid võimalikult väikeses mahus lähtudes avaldamise eesmärgist ning kaaluda kuivõrd on vajalik avaldatu otsingumootoritele leitavaks tegemine.

AKI juhib ka tähelepanu asjaolule, et kui inimene ei soovi, et tema andmeid avalikustatakse, on tal õigus keelata oma andmete avaldamist ja kuulutuste avaldaja peab inimese soovi aktsepteerima ja arvestama. Sellisel juhul, kui andmeid esitab kolmas inimene, siis ka see peab andmetöötlustingimustes kirjas olema ja isikul on alati õigus paluda oma andmete eemaldamist. 

Rakvere Valla sõnumid avaldab igas kuus järgmised andmed:

- vastsündinute kohta ees- ja perekonnanime ning küla nime
- juubilaride 70., 75. ja alates 80. eluaastast igal sünnipäeval isiku eesnime, perekonnanime, vanuse ja küla nime
- manalasse lahkunute kohta ees- ja perekonnanime, küla ning sünni- ja surmadaatumid.

Kui inimene ei soovi enda, oma lähedase või lapse andmete avaldamist, teavitab ta toimetust kirjalikult e-postiaadressil: rakverevallasonumid@gmail.com või saadab kirja Rakvere Vallavalitsusse aadressil: Kooli 2 Sõmeru alevik 44305. Teade peaks jõudma meieni hiljemalt 20. kuupäevaks.